وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Davinci Resolve

The Complete Da Vinci Resolve Course: Beginner to Filmmaker
شرکت:
The Complete Da Vinci Resolve Course: Beginner to Filmmaker
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۲۲ تیر ۱۴۰۳
Davinci Resolve 18 Tutorial: A Complete Guide for Beginners
شرکت:
Davinci Resolve 18 Tutorial: A Complete Guide for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Master Color Grading in DaVinci Resolve 18.6
شرکت:
Master Color Grading in DaVinci Resolve 18.6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Social Media Video Editing: Master Davinci Resolve in 1 Hour
شرکت:
Social Media Video Editing: Master Davinci Resolve in 1 Hour
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Video Editing in DaVinci Resolve 18: for Beginners peoples
شرکت:
Video Editing in DaVinci Resolve 18: for Beginners peoples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Resolve 17 End to End
شرکت:
Resolve 17 End to End
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
DaVinci Resolve: Editing in the Cut Page
DaVinci Resolve: Editing in the Cut Page
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Pro Color Grading In DaVinci Resolve
شرکت:
Pro Color Grading In DaVinci Resolve
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Introduction to DaVinci Resolve
شرکت:
Introduction to DaVinci Resolve
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Davinci Resolve 17 End to End
شرکت:
Davinci Resolve 17 End to End
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Intro to DaVinci Resolve on iPad: Edit Your First Video
شرکت:
Intro to DaVinci Resolve on iPad: Edit Your First Video
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Davinci Resolve 18 Video Editing Course  Masterclass
شرکت:
Davinci Resolve 18 Video Editing Course Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Davinci Resolve 18 – A Beginner’s Guide
شرکت:
Davinci Resolve 18 – A Beginner’s Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Introduction to DaVinci Resolve
شرکت:
Introduction to DaVinci Resolve
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
DaVinci Resolve for Busy People: A Video Editing Course
شرکت:
DaVinci Resolve for Busy People: A Video Editing Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل DaVinci Resolve
شرکت:
کورس یادگیری کامل DaVinci Resolve
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۱
Davinci Resolve 2022: مبتدی تا پیشرفته در داوینچی 18
شرکت:
Davinci Resolve 2022: مبتدی تا پیشرفته در داوینچی 18
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 6 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۱
Davinci Resolve 18 – آموزش کامل برای مبتدیان 2022
شرکت:
Davinci Resolve 18 – آموزش کامل برای مبتدیان 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۱
تصحیح رنگ برای ویرایشگرهای ویدیو
شرکت:
تصحیح رنگ برای ویرایشگرهای ویدیو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
ملزومات درجه بندی رنگ در Davinci Resolve 18
شرکت:
ملزومات درجه بندی رنگ در Davinci Resolve 18
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱