وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش GitHub

GitHub

Git یک سیستم کنترل نسخه نرم افزار است.در GitHub میتوان پروژه ها را تحت عنوان Repository ایجاد کرد. اما GitHub به جز امکان ایجاد repository ویژگی های دیگری مانند خط فرمان، رابط گرافیکی، بوجود آوردن همکاری در repositoryهای مختلف و غیره را میدهد.یکی از قابلیت های شاخص GitHub کپی کردن یک مخزن (repository) از اکانت کاربر اصلی به اکانت دیگر است که به آن Forking میگویند. سپس کاربر میتواند تغییرات مورد نظر خود را در مخزن ایجاد کند و میتواند تغییرات ایجاد شده را با اطلاع رسانی (pull request) به کاربر اصلی آن مخزن اعلام کند و کاربر اصلی میتواند با یک کلیک تغییرات را به مخزن اصلی منتقل کند (merge).

سایت GitHub دارای ویژگی های دیگری نیز هست. اگر بر روی پروژه های متن باز کار میکنید GitHub اولین قدم مهم است که باید بردارید. بدست آوردن اعتبار و شهرت در دنیای برنامه نویسی با استفاده از GitHub امکان پذیر است.

DevSecOps with Azure Cloud, GitOps and GitHub Actions
شرکت:
DevSecOps with Azure Cloud, GitOps and GitHub Actions
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Github Co-Pilot for Software Project Development
شرکت:
Github Co-Pilot for Software Project Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Argo CD Master Course : Expert Techniques in GitOps & DevOps
شرکت:
Argo CD Master Course : Expert Techniques in GitOps & DevOps
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 11 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering GitHub Copilot for Python & Django REST Developers
شرکت:
Mastering GitHub Copilot for Python & Django REST Developers
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering GitHub Actions: From Beginner to Expert
شرکت:
Mastering GitHub Actions: From Beginner to Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Github: A Comprehensive Guide
شرکت:
Mastering Github: A Comprehensive Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
GitHub Copilot: Use AI to write code for you! (Copilot 2024)
شرکت:
GitHub Copilot: Use AI to write code for you! (Copilot 2024)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
GitHub Copilot – The Complete Guide
شرکت:
GitHub Copilot – The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
GitHub Administration Cert Prep
GitHub Administration Cert Prep
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Ultimate GitHub Foundations Certification Course
شرکت:
Ultimate GitHub Foundations Certification Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
AI-Powered Programming with GitHub Copilot by Microsoft Press
AI-Powered Programming with GitHub Copilot by Microsoft Press
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Terraform: Terraform with GitHub Actions
شرکت:
Mastering Terraform: Terraform with GitHub Actions
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Git and GitHub for Beginners (2023)
شرکت:
Git and GitHub for Beginners (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Github Copilot for Developers : Tips and Tricks
شرکت:
Github Copilot for Developers : Tips and Tricks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Continuous Test Automation with GitHub Actions
شرکت:
Continuous Test Automation with GitHub Actions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Git and GitHub for absolute beginners. Become a PRO
شرکت:
Git and GitHub for absolute beginners. Become a PRO
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Git & GitHub for Beginners: From Start to Star
شرکت:
Git & GitHub for Beginners: From Start to Star
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Learning Git and GitHub
Learning Git and GitHub
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۷ دی ۱۴۰۲
Deploy dbt with Github Actions
شرکت:
Deploy dbt with Github Actions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Benefits of GitHub Community
Benefits of GitHub Community
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
AI Pair Programming with GitHub Copilot
AI Pair Programming with GitHub Copilot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Ultimate GitLab CI/CD Course: Mastering DevOps Pipeline[’23]
شرکت:
Ultimate GitLab CI/CD Course: Mastering DevOps Pipeline[’23]
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
GitLab CI CD Pipeline Hands On for DevOps | GitLab Tutorial
شرکت:
GitLab CI CD Pipeline Hands On for DevOps | GitLab Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲