وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش GitHub

GitHub

Git یک سیستم کنترل نسخه نرم افزار است.در GitHub میتوان پروژه ها را تحت عنوان Repository ایجاد کرد. اما GitHub به جز امکان ایجاد repository ویژگی های دیگری مانند خط فرمان، رابط گرافیکی، بوجود آوردن همکاری در repositoryهای مختلف و غیره را میدهد.یکی از قابلیت های شاخص GitHub کپی کردن یک مخزن (repository) از اکانت کاربر اصلی به اکانت دیگر است که به آن Forking میگویند. سپس کاربر میتواند تغییرات مورد نظر خود را در مخزن ایجاد کند و میتواند تغییرات ایجاد شده را با اطلاع رسانی (pull request) به کاربر اصلی آن مخزن اعلام کند و کاربر اصلی میتواند با یک کلیک تغییرات را به مخزن اصلی منتقل کند (merge).

سایت GitHub دارای ویژگی های دیگری نیز هست. اگر بر روی پروژه های متن باز کار میکنید GitHub اولین قدم مهم است که باید بردارید. بدست آوردن اعتبار و شهرت در دنیای برنامه نویسی با استفاده از GitHub امکان پذیر است.

Ultimate GitLab CI/CD Course: Mastering DevOps Pipeline[’23]
شرکت:
Ultimate GitLab CI/CD Course: Mastering DevOps Pipeline[’23]
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
GitLab CI CD Pipeline Hands On for DevOps | GitLab Tutorial
شرکت:
GitLab CI CD Pipeline Hands On for DevOps | GitLab Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Git and GitHub for Beginners: Start Coding Collaboratively
شرکت:
Git and GitHub for Beginners: Start Coding Collaboratively
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Master Python and GitHub with Real World Projects
شرکت:
Master Python and GitHub with Real World Projects
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت و 21 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Data Structures and Algorithms (C# code in GitHub)
شرکت:
Data Structures and Algorithms (C# code in GitHub)
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
GitHub Actions Tutorial: Development Automation Training
شرکت:
GitHub Actions Tutorial: Development Automation Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Automating Kubernetes with GitOps
شرکت:
Automating Kubernetes with GitOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Mastering Git and GitHub Essentials: Hands-on Git
شرکت:
Mastering Git and GitHub Essentials: Hands-on Git
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learning AI with GitHub Copilot
Learning AI with GitHub Copilot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
GitHub Actions for CI/CD
GitHub Actions for CI/CD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
GitHub Essential Training: 1 The Basics
GitHub Essential Training: 1 The Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
GitHub Copilot for Node.js developers
شرکت:
GitHub Copilot for Node.js developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Github copilot for Python and FastAPI
شرکت:
Github copilot for Python and FastAPI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Deploy Spring boot apps to Azure using Github action!
شرکت:
Deploy Spring boot apps to Azure using Github action!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Git & GitHub Masterclass: The Practical Bootcamp
شرکت:
Git & GitHub Masterclass: The Practical Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
DevOps Project 1 – CI/CD with Git Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
DevOps Project 1 – CI/CD with Git Jenkins Ansible Kubernetes
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Practical GitHub Project Management and Collaboration
Practical GitHub Project Management and Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Practical GitHub Copilot
Practical GitHub Copilot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Practical GitHub Code Search
Practical GitHub Code Search
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Implementing and Managing GitHub for DevSecOps
شرکت:
Implementing and Managing GitHub for DevSecOps
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Practical GitHub Actions
Practical GitHub Actions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
GitHub Codespaces for Students
GitHub Codespaces for Students
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲