وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش رمزنگاری

رمزنگاری
رمزنگاری استفاده از تکنیک‌های ریاضی، برای برقراری امنیت اطلاعات است. دراصل رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام یا اطلاعات به کمک کلید رمز و با استفاده از یک الگوریتم رمز است، به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج اطلاعات اصلی از اطلاعات رمز شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آن‌ها اطلاع ندارد، نتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

دانش رمزنگاری بر پایه مقدمات بسیاری از قبیل تئوری اطلاعات، نظریه اعداد و آمار بنا شده‌است و امروزه به‌طور خاص در علم مخابرات مورد بررسی و استفاده قرار می‌گیرد.

Secret Key Cryptography, Video Edition
شرکت:
Secret Key Cryptography, Video Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Encryption (Cybersecurity)
شرکت:
Introduction to Encryption (Cybersecurity)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Cryptography & Privacy Coins
شرکت:
Cryptography & Privacy Coins
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Cryptography in .NET 6
شرکت:
Cryptography in .NET 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Configuring Encryption for Data at Rest in Microsoft Azure
شرکت:
Configuring Encryption for Data at Rest in Microsoft Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Ethical Hacking: Cryptography
شرکت:
Ethical Hacking: Cryptography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
پد رمزگذاری یک بار مصرف غیر قابل شکست
شرکت:
پد رمزگذاری یک بار مصرف غیر قابل شکست
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
رمزنگاری با R سرگرم کننده تر است!
شرکت:
رمزنگاری با R سرگرم کننده تر است!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
کورس یادگیری رمزنگاری
شرکت:
کورس یادگیری رمزنگاری
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
رمزنگاری: یک رویکرد عملی
شرکت:
رمزنگاری: یک رویکرد عملی
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 13 دقیقه
۴ خرداد ۱۴۰۱
ریاضیات رمزنگاری با دکتر جیمز گریم
شرکت:
ریاضیات رمزنگاری با دکتر جیمز گریم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رمزنگاری و PKI در سیسکو CCIE
شرکت:
رمزنگاری و PKI در سیسکو CCIE
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
گفتگو در مورد رمزنگاری
گفتگو در مورد رمزنگاری
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری رمزنگاری در دنیای واقعی
شرکت:
یادگیری رمزنگاری در دنیای واقعی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری رمزنگاری در دنیای واقعی
شرکت:
یادگیری رمزنگاری در دنیای واقعی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
آموزش رمزنگاری نقطه به نقطه
شرکت:
آموزش رمزنگاری نقطه به نقطه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۷ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری رمزنگاری و امنیت شبکه
کورس یادگیری رمزنگاری و امنیت شبکه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
آموزش رمزنگاری نامتقارن داده ها
شرکت:
آموزش رمزنگاری نامتقارن داده ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
آموزش مبانی رمزنگاری یا Encryption
شرکت:
آموزش مبانی رمزنگاری یا Encryption
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲ شهریور ۱۳۹۹