وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Office

Unleashing the Power of Microsoft Office
شرکت:
Unleashing the Power of Microsoft Office
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Exploring Computer Applications and MS office in phd process
شرکت:
Exploring Computer Applications and MS office in phd process
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Learning OneDrive
Learning OneDrive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Microsoft Office Management Training Course
شرکت:
Microsoft Office Management Training Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
کورس یادگیری اکسل در آفیس 2019 و آفیس 365
کورس یادگیری اکسل در آفیس 2019 و آفیس 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۴ آبان ۱۴۰۱
آشنایی با امکانات جدید Office 2021
شرکت:
آشنایی با امکانات جدید Office 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری امکانات جدید Office 2021
شرکت:
یادگیری امکانات جدید Office 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ضروری اکسل 2021 (آفیس 2021 / LTSC)
آموزش ضروری اکسل 2021 (آفیس 2021 / LTSC)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۷ دی ۱۴۰۰
آموزش مهاجرت از office 2010 به Office 2013
آموزش مهاجرت از office 2010 به Office 2013
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
آموزش مهاجرت از Office 2007 به آفیس 2010
آموزش مهاجرت از Office 2007 به آفیس 2010
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
آموزش مهاجرت از آفیس 2007 به Office 2010
آموزش مهاجرت از آفیس 2007 به Office 2010
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
آموزش مدیریت Cloud Identities در Office 365
آموزش مدیریت Cloud Identities در Office 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
آموزش آفیس 2016 ویژه معلمان و مدرسان
آموزش آفیس 2016 ویژه معلمان و مدرسان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
آموزش مهاجرت از آفیس 2010 به آفیس 2016
آموزش مهاجرت از آفیس 2010 به آفیس 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
آموزش مهاجرت از Google Apps به Office Home, Student
آموزش مهاجرت از Google Apps به Office Home, Student
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
آموزش امکانات و قابلیت های جدید Office 2019
شرکت:
آموزش امکانات و قابلیت های جدید Office 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ فروردین ۱۳۹۸