وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Word

دانلود مجموعه ویدویویی آموزش کامل و ساده و سریع ورد Microsoft Word

آموزش ورد ، بزرگترین آرشیو آموزش word ، آموزش ICDL ، سومین مهارت ورد 2016 ، آموزش ورد 2013 ، آموزش ورد 2010 ، آموزش ورد 2007

Microsoft Word – Learn MS Office Word Software
شرکت:
Microsoft Word – Learn MS Office Word Software
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering Word 365 – Advanced (2023)
شرکت:
Mastering Word 365 – Advanced (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project
شرکت:
Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Mastering Microsoft Word: A Comprehensive Guide to Boost You
شرکت:
Mastering Microsoft Word: A Comprehensive Guide to Boost You
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project
شرکت:
Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
MS Word – Microsoft Word Course Beginner to Expert 2023
شرکت:
MS Word – Microsoft Word Course Beginner to Expert 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Sam Business Spreadsheet Solution – New Perspectives Excel
شرکت:
Sam Business Spreadsheet Solution – New Perspectives Excel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 6 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Microsoft Word 365: Craft Professional Letters with Ease
شرکت:
Microsoft Word 365: Craft Professional Letters with Ease
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Learning Word Online (Microsoft 365)
Learning Word Online (Microsoft 365)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Ethical Hacking + Excel + Word + Linux + SQL: IT PRO
شرکت:
Ethical Hacking + Excel + Word + Linux + SQL: IT PRO
53,700 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advanced MS Word Excel PowerPoint Course for Job Success
شرکت:
Advanced MS Word Excel PowerPoint Course for Job Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advanced Microsoft Word With Job Success
شرکت:
Advanced Microsoft Word With Job Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Microsoft Word, Excel, Powerpoint For Beginners 2023
شرکت:
Microsoft Word, Excel, Powerpoint For Beginners 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Office Tips and Tricks
شرکت:
Microsoft Office Tips and Tricks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Word for Beginners
شرکت:
Microsoft Word for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
شرکت:
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Word Essential Training (Microsoft 365)
Word Essential Training (Microsoft 365)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
شرکت:
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
شرکت:
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
شرکت:
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Word: Writing Essays and Assignments
شرکت:
Word: Writing Essays and Assignments
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱