وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Word

دانلود مجموعه ویدویویی آموزش کامل و ساده و سریع ورد Microsoft Word

آموزش ورد ، بزرگترین آرشیو آموزش word ، آموزش ICDL ، سومین مهارت ورد 2016 ، آموزش ورد 2013 ، آموزش ورد 2010 ، آموزش ورد 2007

Learning Word Online (Microsoft 365)
Learning Word Online (Microsoft 365)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Ethical Hacking + Excel + Word + Linux + SQL: IT PRO
شرکت:
Ethical Hacking + Excel + Word + Linux + SQL: IT PRO
53,700 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advanced MS Word Excel PowerPoint Course for Job Success
شرکت:
Advanced MS Word Excel PowerPoint Course for Job Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advanced Microsoft Word With Job Success
شرکت:
Advanced Microsoft Word With Job Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Microsoft Word, Excel, Powerpoint For Beginners 2023
شرکت:
Microsoft Word, Excel, Powerpoint For Beginners 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Office Tips and Tricks
شرکت:
Microsoft Office Tips and Tricks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Word for Beginners
شرکت:
Microsoft Word for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
شرکت:
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Word Essential Training (Microsoft 365)
Word Essential Training (Microsoft 365)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
شرکت:
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
شرکت:
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
شرکت:
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Word: Writing Essays and Assignments
شرکت:
Word: Writing Essays and Assignments
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Mastering Word 365 – Beginner (2022)
شرکت:
Mastering Word 365 – Beginner (2022)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Office; Excel, Word & PowerPoint 2019 – Beginners
شرکت:
Microsoft Office; Excel, Word & PowerPoint 2019 – Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 26 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Comprehensive Microsoft Word
شرکت:
Comprehensive Microsoft Word
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۱
مایکروسافت ورد : صفر تا قهرمان
شرکت:
مایکروسافت ورد : صفر تا قهرمان
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 27 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱