وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Word

دانلود مجموعه ویدویویی آموزش کامل و ساده و سریع ورد Microsoft Word

آموزش ورد ، بزرگترین آرشیو آموزش word ، آموزش ICDL ، سومین مهارت ورد 2016 ، آموزش ورد 2013 ، آموزش ورد 2010 ، آموزش ورد 2007

Microsoft Word for Beginners
شرکت:
Microsoft Word for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
شرکت:
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Word Essential Training (Microsoft 365)
Word Essential Training (Microsoft 365)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
شرکت:
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
29,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
شرکت:
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
شرکت:
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Word: Writing Essays and Assignments
شرکت:
Word: Writing Essays and Assignments
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Microsoft Word – Labels & Mail Merge for Small Businesses
شرکت:
Microsoft Word – Labels & Mail Merge for Small Businesses
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Mastering Word 365 – Beginner (2022)
شرکت:
Mastering Word 365 – Beginner (2022)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
MS Office; Excel, Word, Access & PowerPoint 2019 – Beginners
شرکت:
MS Office; Excel, Word, Access & PowerPoint 2019 – Beginners
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
34 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Office; Excel, Word & PowerPoint 2019 – Beginners
شرکت:
Microsoft Office; Excel, Word & PowerPoint 2019 – Beginners
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 26 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Master Microsoft Excel, PowerPoint and Word 2013 – 27 Hours
شرکت:
Master Microsoft Excel, PowerPoint and Word 2013 – 27 Hours
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Comprehensive Microsoft Word
شرکت:
Comprehensive Microsoft Word
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۱
مایکروسافت ورد : صفر تا قهرمان
شرکت:
مایکروسافت ورد : صفر تا قهرمان
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 27 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
استاد شدن در کار با ورد Word 2021/365
شرکت:
استاد شدن در کار با ورد Word 2021/365
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 8 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
یادگیری امکانات جدید Office 2021
شرکت:
یادگیری امکانات جدید Office 2021
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
مایکروسافت را از ابتدا یاد بگیرید
شرکت:
مایکروسافت را از ابتدا یاد بگیرید
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری نرم افزار Word Desktop
یادگیری نرم افزار Word Desktop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ضروری Word (دفتر 365 / مایکروسافت 365)
آموزش ضروری Word (دفتر 365 / مایکروسافت 365)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۶ اسفند ۱۴۰۰