وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش عکاسی کودک

عکاسی از کودکان در عین سختی جالب هم هست. بچه‌ها به سرعت بزرگ می‌شوند و طبیعی است که بخواهید رشد آنها را ثبت کنید؛ اولین روز مدرسه تا اولین بازی ورزشی. با کمی تفکر بیشتر می‌توانید عکس‌های معمولی خانوادگی را به چیزی خاص و با ارزش تبدیل کنید.برای عکاسی کودک مواردی از قبیل :
نشان دادن فعالیتشان
تصویر کشیدن معصومیتتشان
در مراسم خاص عکس گرفتنشان
گروهی گرفتن عکس ها را در نظر بگیرید.

Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
شرکت:
Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Stock Footage Unlocked
شرکت:
Stock Footage Unlocked
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Full Time Real Estate Photographer!
شرکت:
Full Time Real Estate Photographer!
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Photography Course – From Beginner to expert!
شرکت:
Photography Course – From Beginner to expert!
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
شرکت:
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
شرکت:
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Learn the Basics of DSLR Camera
شرکت:
Learn the Basics of DSLR Camera
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Street Photography Masterclass
شرکت:
Street Photography Masterclass
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Master High Dynamic Range Photography
شرکت:
Master High Dynamic Range Photography
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Trick Photography for Beginners – Shoot and Edit Trick Shots
شرکت:
Trick Photography for Beginners – Shoot and Edit Trick Shots
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Photoshop advanced manipulation course – The Ocean Monster
شرکت:
Photoshop advanced manipulation course – The Ocean Monster
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Lightroom را در iPad خود بیاموزید
شرکت:
Lightroom را در iPad خود بیاموزید
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
Lightroom برای ویرایش عکس
شرکت:
Lightroom برای ویرایش عکس
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱
فیلم ساده تا پیشرفته Adobe Photoshop CC
شرکت:
فیلم ساده تا پیشرفته Adobe Photoshop CC
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
ساخت Model Sheet بوسیله فتوشاپ
شرکت:
ساخت Model Sheet بوسیله فتوشاپ
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱