وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش عکاسی کودک

عکاسی از کودکان در عین سختی جالب هم هست. بچه‌ها به سرعت بزرگ می‌شوند و طبیعی است که بخواهید رشد آنها را ثبت کنید؛ اولین روز مدرسه تا اولین بازی ورزشی. با کمی تفکر بیشتر می‌توانید عکس‌های معمولی خانوادگی را به چیزی خاص و با ارزش تبدیل کنید.برای عکاسی کودک مواردی از قبیل :
نشان دادن فعالیتشان
تصویر کشیدن معصومیتتشان
در مراسم خاص عکس گرفتنشان
گروهی گرفتن عکس ها را در نظر بگیرید.

Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
شرکت:
Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
شرکت:
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
شرکت:
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
شرکت:
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Master MidJourney V5 ai + ChatGPT to Create Consistent image
شرکت:
Master MidJourney V5 ai + ChatGPT to Create Consistent image
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
شرکت:
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mobile Lifestyle Photography: Food
شرکت:
Mobile Lifestyle Photography: Food
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Lightroom: Retouching Faces
Lightroom: Retouching Faces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Money Making Photography Setups
شرکت:
Money Making Photography Setups
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
شرکت:
Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Stock Footage Unlocked
شرکت:
Stock Footage Unlocked
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Full Time Real Estate Photographer!
شرکت:
Full Time Real Estate Photographer!
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Photography Course – From Beginner to expert!
شرکت:
Photography Course – From Beginner to expert!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
شرکت:
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
شرکت:
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Learn the Basics of DSLR Camera
شرکت:
Learn the Basics of DSLR Camera
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Street Photography Masterclass
شرکت:
Street Photography Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Master High Dynamic Range Photography
شرکت:
Master High Dynamic Range Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Trick Photography for Beginners – Shoot and Edit Trick Shots
شرکت:
Trick Photography for Beginners – Shoot and Edit Trick Shots
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱