وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Elixir

Elixir

زبان برنامه نویسی Elixir یک زبان برنامه نویسی کاربردی، همزمان و عمومی است که بر روی ماشین مجازی Erlang اجرا می شود . Elixir از Erlang تولید می شود و از همان انتزاع برای ساخت برنامه های توزیع شده و تحمل پذیر استفاده می کند. Elixir همچنین یک ابزار تولیدی و یک طراحی گسترده را فراهم می کند.

برنامه نویسی کاربردی یک شیوه برنامه نویسی را ترجیح می دهد که به توسعه دهندگان کمک می کند تا کد کوتاه، سریع و قابل نگهداری بنویسند.Elixir به شدت به این ویژگی متکی است تا اطمینان حاصل کند که نرم افزار شما تحت محدودیت های مورد انتظار کار می کند.

Elixir Fundamentals – Prequel for building projects
شرکت:
Elixir Fundamentals – Prequel for building projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Concurrency And OTP in Elixir
شرکت:
Mastering Concurrency And OTP in Elixir
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
The Complete Elixir and Phoenix Bootcamp
شرکت:
The Complete Elixir and Phoenix Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 20 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
REST API in Elixir & Phoenix
شرکت:
REST API in Elixir & Phoenix
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build A TodoList with Elixir, Phoenix and SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with Elixir, Phoenix and SolidJs
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Elixir, Phoenix and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with Elixir, Phoenix and Electron Vue
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Master Elixir from Scratch- A Basic to Advanced Course
شرکت:
Master Elixir from Scratch- A Basic to Advanced Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
احراز هویت JWT با Elixir & Phoenix
شرکت:
احراز هویت JWT با Elixir & Phoenix
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۱
کدنویسی برنامه های کاربردی بوسیله Elixir
شرکت:
کدنویسی برنامه های کاربردی بوسیله Elixir
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 12 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری سریع و عملی زبان Elixir
شرکت:
یادگیری سریع و عملی زبان Elixir
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
آموزش برنامه نویسی با Elixir and Phoenix
شرکت:
آموزش برنامه نویسی با Elixir and Phoenix
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۴ دی ۱۳۹۷