وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش TypeScript

TypeScript

زبان TypeScript به عنوان superset زبان JavaScript ارائه شده‌است و هدف آن، strong typing و ارائه‌ی قابلیت‌های پیشرفته‌ی زبان‌های شیءگرا، جهت نوشتن برنامه‌های کلاینت و سرور، با کمترین میزان خطاها است. زبان TypeScript چندسکویی و سورس باز است و در نهایت به نگارشی از JavaScript کامپایل می‌شود که با تمام مرورگرهای فعلی سازگاری دارد و یا در سمت سرور بدون مشکلی توسط NodeJS قابل درک است.

React 2024: A Practical Guide with TypeScript & MERN Stack
شرکت:
React 2024: A Practical Guide with TypeScript & MERN Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
TypeScript: From Zero to Expert (2024)
شرکت:
TypeScript: From Zero to Expert (2024)
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 22 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Next.js Authentication: NextAuth, TypeScript, MailTrap
شرکت:
Next.js Authentication: NextAuth, TypeScript, MailTrap
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Net Ninja – TypeScript Masterclass
شرکت:
Net Ninja – TypeScript Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Learn the MERN Stack with TypeScript
شرکت:
Learn the MERN Stack with TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
React, Typescript, Redux Toolkit etc: Create A Youtube Clone
شرکت:
React, Typescript, Redux Toolkit etc: Create A Youtube Clone
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 9 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Creating and Using Decorators in TypeScript 5
شرکت:
Creating and Using Decorators in TypeScript 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Consuming Web APIs with TypeScript 5
شرکت:
Consuming Web APIs with TypeScript 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
TypeScript Simplified
شرکت:
TypeScript Simplified
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Mastering TypeScript for Modern Web Development
شرکت:
Mastering TypeScript for Modern Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
TypeScript Simplified
شرکت:
TypeScript Simplified
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Typescript: The Complete Developer’s Guide
شرکت:
Typescript: The Complete Developer’s Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 11 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
React & TypeScript – The Practical Guide
شرکت:
React & TypeScript – The Practical Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
AWS CDK v2: A Comprehensive Guide | Typescript
شرکت:
AWS CDK v2: A Comprehensive Guide | Typescript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
AWS & Typescript Masterclass – CDK V2, Serverless, React
شرکت:
AWS & Typescript Masterclass – CDK V2, Serverless, React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Advanced Typescript: Generics, Patterns, Type Transformation
شرکت:
Advanced Typescript: Generics, Patterns, Type Transformation
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
TypeScript Bootcamp Zero to Mastery
شرکت:
TypeScript Bootcamp Zero to Mastery
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Real-World TypeScript Unit Testing
شرکت:
Real-World TypeScript Unit Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
ULTIMATE GUIDE TO TYPESCRIPT
شرکت:
ULTIMATE GUIDE TO TYPESCRIPT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 11 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
TypeScript 5 Fundamentals
شرکت:
TypeScript 5 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
TypeScript for Beginners: Mastering TypeScript Fundamentals
شرکت:
TypeScript for Beginners: Mastering TypeScript Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Typescript Bootcamp: Beginner To Advanced (2023 Edition)
شرکت:
Typescript Bootcamp: Beginner To Advanced (2023 Edition)
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
TypeScript – Complete  Mastery Course  +  10 Projects (2023)
شرکت:
TypeScript – Complete Mastery Course + 10 Projects (2023)
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 10 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲