وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش JSON

JSON

JSON سرنام واژگان JavaScript Object Notation یک استاندارد سبک، باز ، متنی و خوانا برای انسان جهت انتقال داده و جایگزینی برای xml است. قراردادهای مورد استفاده ی JSON برای تمامی برنامه نویسان از جمله برنامه نویس C، C++، Java، Python، Perl شناخته شده است.موارد استفاده ی JSON:

به هنگام نوشتن برنامه های تحت وب مبتنی بر جاوا اسکریپت که افزونه هایی برای مرورگر و وب سایت ها را شامل می شوند بکار می رود.
برای serialize کردن و انتقال داده های ساخت یافته از طریق اتصال شبکه بکار می رود.
عمدتا برای انتقال داده بین سرور و برنامه های تحت وب بکار می رود.
Web service ها و API ها از فرمت JSON برای ارائه ی داده های public بهره می گیرند.
تمامی زبان های برنامه نویسی روز از آن پشتیبانی می کنند.

Working with JSON in .NET 6
شرکت:
Working with JSON in .NET 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Reading, Writing and Parsing JSON Files in Python
شرکت:
Reading, Writing and Parsing JSON Files in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Master JSON Using Python
شرکت:
Master JSON Using Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Querying JSON, XML, and Temporal Data with T-SQL
شرکت:
Querying JSON, XML, and Temporal Data with T-SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Using REST APIs and JSON Online Training
شرکت:
Using REST APIs and JSON Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Learn to use Data in a Google Sheet to output as JSON with AJAX
شرکت:
Learn to use Data in a Google Sheet to output as JSON with AJAX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Data-Oriented Programming, Video Edition
شرکت:
Data-Oriented Programming, Video Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
curl win.20.5
شرکت:
curl win.20.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
یادگیری کامل JSON Web Tokens و جایگزین های آن
شرکت:
یادگیری کامل JSON Web Tokens و جایگزین های آن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
آموزش ضروری JSON
آموزش ضروری JSON
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۰
کدنویسی JSON در زبان Java
کدنویسی JSON در زبان Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۰
25+ پروژه با AJAX، جاوا اسکریپت، و JSON
شرکت:
25+ پروژه با AJAX، جاوا اسکریپت، و JSON
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۲۹ بهمن ۱۴۰۰
آموزش جامع کدنویسی JavaScript JSON
شرکت:
آموزش جامع کدنویسی JavaScript JSON
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ بهمن ۱۳۹۹
آموزش ساخت دیتا مدل ها در JSON
شرکت:
آموزش ساخت دیتا مدل ها در JSON
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
آموزش پردازش داده های JSON  در زبان Swift 4
شرکت:
آموزش پردازش داده های JSON در زبان Swift 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱ مرداد ۱۳۹۷