وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Deep Learning

Deep Learning

یادگیری عمیق زیرشاخه‌ای از یادگیری ماشین است که از لایه‌های متعدد تبدیلات خطی به منظور پردازش سیگنال‌های حسی مانند صدا و تصویر استفاده می‌کند. ماشین در این روش هر مفهوم پیچیده را به مفاهیم ساده‌تری تقسیم میکند، و با ادامهٔ این روند به مفاهیم پایه‌ای میرسد که قادر به تصمیم‌گیری برای آن‌‌ها است و بدین ترتیب نیازی به نظارت کامل انسان برای مشخص کردن اطلاعات لازم ماشین در هر لحظه نیست. موضوعی که در یادگیری عمیق اهمیت زیادی دارد، نحوهٔ ارائهٔ اطلاعات است. ارائه دادن اطلاعات به ماشین باید به نحوی باشد که ماشین در کمترین زمان اطلاعات کلیدی را که می‌تواند با استناد به آن‌ها تصمیم بگیرد را دریافت کند.

Machine Learning and Deep Learning Projects in Python
شرکت:
Machine Learning and Deep Learning Projects in Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Python for Machine Learning & Deep Learning in One Semester
شرکت:
Python for Machine Learning & Deep Learning in One Semester
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
47 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
DeepFake & Voice Cloning Mastery: Machine Learning Made EASY
شرکت:
DeepFake & Voice Cloning Mastery: Machine Learning Made EASY
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Master Deep learning and Machine Learning with Python: 2023
شرکت:
Master Deep learning and Machine Learning with Python: 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Deep Learning for Everyone – 2023 – Tensorflow Updated
شرکت:
Deep Learning for Everyone – 2023 – Tensorflow Updated
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Data Science: Machine Learning and Deep Learning with Python
شرکت:
Data Science: Machine Learning and Deep Learning with Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Hands-On Deep Learning on PyTorch
شرکت:
Hands-On Deep Learning on PyTorch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Python for Deep Learning and Artificial Intelligence
شرکت:
Python for Deep Learning and Artificial Intelligence
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Keras Deep Learning & Generative Adversarial Networks (GAN)
شرکت:
Keras Deep Learning & Generative Adversarial Networks (GAN)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Reinforcement Learning (English): Master the Art of RL
شرکت:
Reinforcement Learning (English): Master the Art of RL
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 2 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Tensorflow Deep Learning – Data Science in Python
شرکت:
Tensorflow Deep Learning – Data Science in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
PyTorch Essential Training: Deep Learning
PyTorch Essential Training: Deep Learning
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Python-based Video Classification with Deep Learning
شرکت:
Python-based Video Classification with Deep Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Deep Learning with OpenCV
Introduction to Deep Learning with OpenCV
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deep Learning: Image Recognition
Deep Learning: Image Recognition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Apache Spark Deep Learning Essential Training
Apache Spark Deep Learning Essential Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
PyTorch for Deep Learning Bootcamp: Zero to Mastery
شرکت:
PyTorch for Deep Learning Bootcamp: Zero to Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Retail
شرکت:
Deep Learning Application for Retail
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Marketing
شرکت:
Deep Learning Application for Marketing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Healthcare
شرکت:
Deep Learning Application for Healthcare
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Finance
شرکت:
Deep Learning Application for Finance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲