وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Deep Learning

Deep Learning

یادگیری عمیق زیرشاخه‌ای از یادگیری ماشین است که از لایه‌های متعدد تبدیلات خطی به منظور پردازش سیگنال‌های حسی مانند صدا و تصویر استفاده می‌کند. ماشین در این روش هر مفهوم پیچیده را به مفاهیم ساده‌تری تقسیم میکند، و با ادامهٔ این روند به مفاهیم پایه‌ای میرسد که قادر به تصمیم‌گیری برای آن‌‌ها است و بدین ترتیب نیازی به نظارت کامل انسان برای مشخص کردن اطلاعات لازم ماشین در هر لحظه نیست. موضوعی که در یادگیری عمیق اهمیت زیادی دارد، نحوهٔ ارائهٔ اطلاعات است. ارائه دادن اطلاعات به ماشین باید به نحوی باشد که ماشین در کمترین زمان اطلاعات کلیدی را که می‌تواند با استناد به آن‌ها تصمیم بگیرد را دریافت کند.

Building Deep Learning Applications with Keras
Building Deep Learning Applications with Keras
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building Deep Learning Applications with Keras
Building Deep Learning Applications with Keras
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Applied Deep Learning & Neural Network: Practical AI Mastery
شرکت:
Applied Deep Learning & Neural Network: Practical AI Mastery
83,800 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Deep Learning Neural Networks with TensorFlow
شرکت:
Deep Learning Neural Networks with TensorFlow
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Complete Deep Learning Projects In Python From Scratch
شرکت:
Complete Deep Learning Projects In Python From Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
PyTorch for Deep Learning with Python Bootcamp
شرکت:
PyTorch for Deep Learning with Python Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 1 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Deep Learning , Data Analytics , Ui Ux Complete Course
شرکت:
Deep Learning , Data Analytics , Ui Ux Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Deep Learning: Neural Networks in Python using Case Studies
شرکت:
Deep Learning: Neural Networks in Python using Case Studies
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
شرکت:
Deep Reinforcement Learning in Action, Video Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Deep Learning: Python Deep Learning Masterclass
شرکت:
Deep Learning: Python Deep Learning Masterclass
63,400 تومان
افزودن به سبد
64 ساعت و 24 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Simulation By Deep Neural Operator (DeepONets)
شرکت:
Simulation By Deep Neural Operator (DeepONets)
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Deep Learning: Python Deep Learning Masterclass
شرکت:
Deep Learning: Python Deep Learning Masterclass
63,400 تومان
افزودن به سبد
64 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
2023: Deep Learning Mastery With Tensorflow & Keras
شرکت:
2023: Deep Learning Mastery With Tensorflow & Keras
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
PyTorch: Deep Learning and Artificial Intelligence
شرکت:
PyTorch: Deep Learning and Artificial Intelligence
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Project – Rooftop Solar Panel Detection using Deep Learning
شرکت:
Project – Rooftop Solar Panel Detection using Deep Learning
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Deep Learning for Natural Language Processing, 2nd Edition
شرکت:
Deep Learning for Natural Language Processing, 2nd Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Machine Learning and Deep Learning Projects in Python
شرکت:
Machine Learning and Deep Learning Projects in Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Python for Machine Learning & Deep Learning in One Semester
شرکت:
Python for Machine Learning & Deep Learning in One Semester
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
47 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲