وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Exchange Server

Troubleshooting Exchange Online
Troubleshooting Exchange Online
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Exchange Server Complete Course
شرکت:
Microsoft Exchange Server Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Migrating to Exchange Server 2016
شرکت:
Migrating to Exchange Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Microsoft Exchange Server 2019: Administration
Microsoft Exchange Server 2019: Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Exchange Online and Communication Inside of M365
شرکت:
Exchange Online and Communication Inside of M365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
آموزش Microsoft Exchange Server 2016
شرکت:
آموزش Microsoft Exchange Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ آبان ۱۴۰۱
فیلم یادگیری مدیریت Microsoft 365 (Office 365)
شرکت:
فیلم یادگیری مدیریت Microsoft 365 (Office 365)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۰
یادگیری مایکروسافت Exchange Server و Hybrid، Office 365 & DAG
شرکت:
یادگیری مایکروسافت Exchange Server و Hybrid، Office 365 & DAG
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 14 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۰
آموزش نصب و پیکربندی Exchange Server 2019
شرکت:
آموزش نصب و پیکربندی Exchange Server 2019
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ شهریور ۱۴۰۰
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Mail Flow Topology
شرکت:
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Mail Flow Topology
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Messaging Infrastructure
شرکت:
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Messaging Infrastructure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
آموزش نصب و پیکربندی Microsoft Exchange Server 2019
آموزش نصب و پیکربندی Microsoft Exchange Server 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۹ شهریور ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Exchange 2016: Transport Services
فیلم یادگیری Exchange 2016: Transport Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش مدیریت Exchange Server بوسیله PowerShell
آموزش مدیریت Exchange Server بوسیله PowerShell
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
فیلم آموزش Microsoft Exchange Server 2019: Administration
فیلم آموزش Microsoft Exchange Server 2019: Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ تیر ۱۳۹۸