وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Exchange Server

Introduction to Microsoft Exchange Online
Introduction to Microsoft Exchange Online
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Mastering Exchange Online Troubleshooting
شرکت:
Mastering Exchange Online Troubleshooting
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Exchange Server & Exchange Online course with hands on demos
شرکت:
Exchange Server & Exchange Online course with hands on demos
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
PowerShell for Exchange Administration
PowerShell for Exchange Administration
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Migrating Your Mailboxes to Exchange Online
شرکت:
Migrating Your Mailboxes to Exchange Online
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Configuring and Managing SPF, DKIM, and DMARC
شرکت:
Configuring and Managing SPF, DKIM, and DMARC
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Troubleshooting Exchange Online
Troubleshooting Exchange Online
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Exchange Server Complete Course
شرکت:
Microsoft Exchange Server Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Migrating to Exchange Server 2016
شرکت:
Migrating to Exchange Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Microsoft Exchange Server 2019: Administration
Microsoft Exchange Server 2019: Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Exchange Online and Communication Inside of M365
شرکت:
Exchange Online and Communication Inside of M365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
آموزش Microsoft Exchange Server 2016
شرکت:
آموزش Microsoft Exchange Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ آبان ۱۴۰۱
فیلم یادگیری مدیریت Microsoft 365 (Office 365)
شرکت:
فیلم یادگیری مدیریت Microsoft 365 (Office 365)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۰
آموزش نصب و پیکربندی Exchange Server 2019
شرکت:
آموزش نصب و پیکربندی Exchange Server 2019
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ شهریور ۱۴۰۰
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Mail Flow Topology
شرکت:
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Mail Flow Topology
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Messaging Infrastructure
شرکت:
فیلم یادگیری Managing Microsoft Exchange Server Messaging Infrastructure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
آموزش نصب و پیکربندی Microsoft Exchange Server 2019
آموزش نصب و پیکربندی Microsoft Exchange Server 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۹ شهریور ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Exchange 2016: Transport Services
فیلم یادگیری Exchange 2016: Transport Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش مدیریت Exchange Server بوسیله PowerShell
آموزش مدیریت Exchange Server بوسیله PowerShell
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ تیر ۱۳۹۸