وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Laravel

Laravel

Laravel یکی از فریم‎ ورک‎ های زبان PHP است که برای توسعه اپلیکیشن ‎های وب در نظر گرفته شده است و بر پایه MVC کار می‎ کند. فریم‎ ورک لاراول، برنامه‎ نویسی برنامه‎ های کاربردی تحت وب با زبان PHP را ساده‎تر می‎ نماید و کمک بسزایی برای انجام پروژه ‎های PHP و توسعه آسان آن‎ها می‎ کند. فریم ‎ورک Laravel بر روی اجزای مختلف فریم ورک symfony ساخته شده است و به برنامه شما پایه‎ای بزرگ از کد ‎های قابل اعتماد و تست شده می ‎دهد. لاراول مجموعه ای از بهترین راه حل ها با سینتکس پر معنا و خلاقانه را ارائه می‌کند که به درستی انجام می‌ پذیرند. لاراول توسط آسان سازی کارهای معمول مانند احراز هویت، روتینگ، sessionها ، کار با بانکهای اطلاعاتی و … که تقریبا در تمامی پروژه های تحت وب استفاده می‌شوند، مسائل و مشکلات ناشی از توسعه را هم برای توسعه دهنده و هم برای کارفرما کاهش می دهد. لاراول، سیمفونی، کیک پی اچ پی و کد ایگنایتر از محبوب ترین فریم ورک های زبان PHP هستند که بررسی میزان محبوبیت آنها در گوگل ترند حاکی از رشد روز افزون فریم ورک Laravel است.

NEW Complete Laravel for Beginners to Mastery Bootcamp
شرکت:
NEW Complete Laravel for Beginners to Mastery Bootcamp
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت و 10 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Learn Livewire
شرکت:
Learn Livewire
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Learn Livewire V3 from Scratch : Practical Course
شرکت:
Learn Livewire V3 from Scratch : Practical Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Mastering Laravel Queues: Basics to Advanced Techniques
شرکت:
Mastering Laravel Queues: Basics to Advanced Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Laravel 10: Build Realtime Messaging App From Scratch (2024)
شرکت:
Laravel 10: Build Realtime Messaging App From Scratch (2024)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 19 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Build Tinder Clone Dating App With Laravel Livewire Mastery
شرکت:
Build Tinder Clone Dating App With Laravel Livewire Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Laravel Breeze with User Role Areas
شرکت:
Laravel Breeze with User Role Areas
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Social Authentication with Laravel
شرکت:
Social Authentication with Laravel
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
reCAPTCHA with Laravel
شرکت:
reCAPTCHA with Laravel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Build a Referral System with Laravel
شرکت:
Build a Referral System with Laravel
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Build a File Marketplace with Laravel (2023)
شرکت:
Build a File Marketplace with Laravel (2023)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Building a Laravel and React Platform for Selling Pictures
شرکت:
Building a Laravel and React Platform for Selling Pictures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 9 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Laravel: Build Instagram Clone with Livewire
شرکت:
Mastering Laravel: Build Instagram Clone with Livewire
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Roles and Permissions in Laravel : A Practical Guide
شرکت:
Roles and Permissions in Laravel : A Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Laravel 10 Mastery: From Auth Systems to Advanced User Roles
شرکت:
Laravel 10 Mastery: From Auth Systems to Advanced User Roles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Building a Vue and Laravel Parking App
شرکت:
Building a Vue and Laravel Parking App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Laravel Filament Bootcamp
شرکت:
Laravel Filament Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Building a React and Laravel Parking App
شرکت:
Building a React and Laravel Parking App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Mastering PHP & Laravel 10: Real-Time Projects Bootcamp
شرکت:
Mastering PHP & Laravel 10: Real-Time Projects Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Laravel and Postman Rest API Development: Beginner to Pro
شرکت:
Laravel and Postman Rest API Development: Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Ultimate Laravel 10 Bootcamp: Master Modern Web Development!
شرکت:
Ultimate Laravel 10 Bootcamp: Master Modern Web Development!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Develop and Deploy Laravel Applications with Docker
شرکت:
Develop and Deploy Laravel Applications with Docker
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Custom Auth Implementation In Laravel : A Practical Guide
شرکت:
Custom Auth Implementation In Laravel : A Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
CRUD Masterclass in Laravel 10: Code Dynamic Web Apps!
شرکت:
CRUD Masterclass in Laravel 10: Code Dynamic Web Apps!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲