وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ExpressJS

ExpressJS

(Express js)، یا بطور ساده، اکسپرس یک فریم‌ورک انعطاف پذیر وب برای نود جی‌ اس است که مجموعه‌ ای از ویژگی ها همچون APIهای ساده در اختیار قرار می‌دهد تا در ساختن بخش مدیریت back-end در یک وبسایت یا اپلیکیشن موبایل از آنها استفاده کنیم. اکسپرس متن باز است.  Express js همچنین میان‌افزارها (middlewares) و تعاریف مسیرنویسی (Routing) پایه را برای ما فراهم می‌سازد.

Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
شرکت:
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Express.js Tutorial Online Training
شرکت:
Express.js Tutorial Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
MERN Invoice Web App with Docker,NGINX and ReduxToolkit
شرکت:
MERN Invoice Web App with Docker,NGINX and ReduxToolkit
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Building a News Blog Web App with Next.js and Express
شرکت:
Building a News Blog Web App with Next.js and Express
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 14 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build a Travel Blog App with React and Chakra UI MERN [2023]
شرکت:
Build a Travel Blog App with React and Chakra UI MERN [2023]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Create Facebook Clone Using MERN Stack
شرکت:
Create Facebook Clone Using MERN Stack
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack with Project
شرکت:
MERN Stack with Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
شرکت:
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Master Express Framework Examples Node.Js – Zero to Advanced
شرکت:
Master Express Framework Examples Node.Js – Zero to Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
شرکت:
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Building a REST API in JavaScript with Express
شرکت:
Building a REST API in JavaScript with Express
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Real-Time  Blogger App – React ,Node ,Socket IO
شرکت:
MERN Stack Real-Time Blogger App – React ,Node ,Socket IO
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Real Time Chat App – React , Node , Socket IO
شرکت:
MERN Stack Real Time Chat App – React , Node , Socket IO
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Masterclass For Blog Application
شرکت:
MERN Stack Masterclass For Blog Application
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
JWT Authentication using MERN Stack
شرکت:
JWT Authentication using MERN Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Advanced MERN Stack Authentication
شرکت:
Advanced MERN Stack Authentication
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
The MERN masterclass: A course in fullstack Javascript
شرکت:
The MERN masterclass: A course in fullstack Javascript
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 17 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
MERN Stack Advanced Project: A Movie Booking System (2023)
شرکت:
MERN Stack Advanced Project: A Movie Booking System (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Building RESTful APIs with Node.js and Express
Building RESTful APIs with Node.js and Express
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Building Web Applications with Node.js and Express
شرکت:
Building Web Applications with Node.js and Express
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
MERN STACK 2022 React E-Commerce Node API with 116 How-To’s
شرکت:
MERN STACK 2022 React E-Commerce Node API with 116 How-To’s
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
MERN Stack Web Development with Ultimate Authentication
شرکت:
MERN Stack Web Development with Ultimate Authentication
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 25 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
MERN Stack React Node Ecommerce from Scratch to Deployment
شرکت:
MERN Stack React Node Ecommerce from Scratch to Deployment
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 14 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
MERN Stack Course 2022 – MongoDB, Express, React & NodeJS
شرکت:
MERN Stack Course 2022 – MongoDB, Express, React & NodeJS
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 8 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱