وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Docker

Docker

Docker یک برنامه اپن سورس بر پایه کانتیر ها یا محفظه ها است که این روزها نقل محافل سیستم ادمین ها و افرادی که با سرور ها سر و کار دارند شده است. البته کانتینر ها آنقدرها هم جدید نیستند! پس چه چیزی باعث محبوبیت Docker شده است؟ داکر برپایه linux containers یا همان lxc ساخته شده است که بر روی لینوکس اجرا می‌شود و استفاده از آن بسیار راحت و کارآمد است. زمانی که کانتینر یا جعبه های داکر را کاملاً با ماشین‌های مجازی مقایسه کنیم میبینیم که ماشین‌های مجازی تمام سربارهای مجازی را با خود حمل میکنند و یک سیستم در عین واحد باید چندین سیستم عامل را بر روی خود اجرا کند که عاقلانه به نظر نمیرسد و سرباری زیادی را با خود به همراه می آورد. کانتینتر های داکر منابع و موارد مشترک در سیستم عامل را به اشتراک گذاشته و از آن‌ها به صورت بهینه تری استفاده میکند به همین دلیل است که Docker میتوانید در مواردی جایگزین ماشین‌های مجازی شود برای مثال من در آزمایشگاه خودم اسپین های مختلفی را از توزیع‌ها تست میکنم و کاملاً برای اینکار Docker را جایگزین ماشین مجازی کرده‌ام در این مورد Docker بسیار سریع‌تر عمل میکند و مصرف منابع خیلی کمتری نسبت به ماشین‌های مجازی دارد.

Docker Certified Associate (DCA)
شرکت:
Docker Certified Associate (DCA)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 26 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Learning Docker
Learning Docker
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Managing Docker on Windows Servers
شرکت:
Managing Docker on Windows Servers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Docker Made Easy (Selenium Grid)
شرکت:
Docker Made Easy (Selenium Grid)
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 14 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Docker Containers on MikroTik RouterOS
شرکت:
Docker Containers on MikroTik RouterOS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Understanding Docker and using it for Selenium automation
شرکت:
Understanding Docker and using it for Selenium automation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Docker for Node.js Projects From a Docker Captain
شرکت:
Docker for Node.js Projects From a Docker Captain
29,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 14 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Docker Crash Course for PHP Developers
شرکت:
Docker Crash Course for PHP Developers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Fundamentals of Docker and Kubernetes for .NET 5 Developers
شرکت:
Fundamentals of Docker and Kubernetes for .NET 5 Developers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Docker for Web Developers
شرکت:
Docker for Web Developers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Docker Deep Dive
شرکت:
Docker Deep Dive
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Docker and Kubernetes: The Big Picture
شرکت:
Docker and Kubernetes: The Big Picture
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Developing .NET Framework Apps with Docker
شرکت:
Developing .NET Framework Apps with Docker
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
master docker container for beginner
شرکت:
master docker container for beginner
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Docker for Data Scientists
Docker for Data Scientists
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Docker Essential Training: 1 Installation and Configuration
Docker Essential Training: 1 Installation and Configuration
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Advanced Docker Automation with AWS CDK
Advanced Docker Automation with AWS CDK
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Developing Python 3 Apps with Docker
شرکت:
Developing Python 3 Apps with Docker
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Essential Docker Containers – The Practical Guide
شرکت:
Essential Docker Containers – The Practical Guide
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱