وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Docker

Docker

Docker یک برنامه اپن سورس بر پایه کانتیر ها یا محفظه ها است که این روزها نقل محافل سیستم ادمین ها و افرادی که با سرور ها سر و کار دارند شده است. البته کانتینر ها آنقدرها هم جدید نیستند! پس چه چیزی باعث محبوبیت Docker شده است؟ داکر برپایه linux containers یا همان lxc ساخته شده است که بر روی لینوکس اجرا می‌شود و استفاده از آن بسیار راحت و کارآمد است. زمانی که کانتینر یا جعبه های داکر را کاملاً با ماشین‌های مجازی مقایسه کنیم میبینیم که ماشین‌های مجازی تمام سربارهای مجازی را با خود حمل میکنند و یک سیستم در عین واحد باید چندین سیستم عامل را بر روی خود اجرا کند که عاقلانه به نظر نمیرسد و سرباری زیادی را با خود به همراه می آورد. کانتینتر های داکر منابع و موارد مشترک در سیستم عامل را به اشتراک گذاشته و از آن‌ها به صورت بهینه تری استفاده میکند به همین دلیل است که Docker میتوانید در مواردی جایگزین ماشین‌های مجازی شود برای مثال من در آزمایشگاه خودم اسپین های مختلفی را از توزیع‌ها تست میکنم و کاملاً برای اینکار Docker را جایگزین ماشین مجازی کرده‌ام در این مورد Docker بسیار سریع‌تر عمل میکند و مصرف منابع خیلی کمتری نسبت به ماشین‌های مجازی دارد.

Docker and Kubernetes: The Complete Guide
شرکت:
Docker and Kubernetes: The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Docker & Kubernetes: The Complete Practical Guide
شرکت:
Docker & Kubernetes: The Complete Practical Guide
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build and Deploy a Dockerised Django Project
شرکت:
Build and Deploy a Dockerised Django Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Developing Go Apps with Docker 20.10
شرکت:
Developing Go Apps with Docker 20.10
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Docker and Kubernetes for beginner’s
شرکت:
Docker and Kubernetes for beginner’s
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Complete Amazon EKS Bootcamp – From Zero to Hero
شرکت:
Complete Amazon EKS Bootcamp – From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Machine Learning Models With Fastapi, Streamlit And Docker
شرکت:
Machine Learning Models With Fastapi, Streamlit And Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Deep-dive into the Core Concepts of Docker and Kubernetes
شرکت:
Deep-dive into the Core Concepts of Docker and Kubernetes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 27 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learning Docker: Important Basics
شرکت:
Learning Docker: Important Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Running Jenkins in Docker
شرکت:
Running Jenkins in Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Building and Running Your First Docker App
شرکت:
Building and Running Your First Docker App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Docker – The Complete Guide
شرکت:
Docker – The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Developing Docker Apps: Core Principles
شرکت:
Developing Docker Apps: Core Principles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Node-RED: IoT projects with ESP32, MQTT and Docker
شرکت:
Node-RED: IoT projects with ESP32, MQTT and Docker
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Docker DevOps and Kubernetes for Absolute Beginner
شرکت:
Docker DevOps and Kubernetes for Absolute Beginner
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Practical Docker For Frontend Developers
شرکت:
Practical Docker For Frontend Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Build Docker Images Online Training
شرکت:
How to Build Docker Images Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Container Infrastructure Analysis with Trivy
شرکت:
Container Infrastructure Analysis with Trivy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Linux Containers, more than just Docker
شرکت:
Linux Containers, more than just Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microservices with Spring Boot, Spring Cloud, Docker, K8s
شرکت:
Microservices with Spring Boot, Spring Cloud, Docker, K8s
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Learn Docker From The Scratch and prepare for Job Interview
شرکت:
Learn Docker From The Scratch and prepare for Job Interview
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Docker & Yaml in a nutshell
شرکت:
Docker & Yaml in a nutshell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Using Docker on AWS with the Command Line
شرکت:
Using Docker on AWS with the Command Line
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲