وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Docker

Docker

Docker یک برنامه اپن سورس بر پایه کانتیر ها یا محفظه ها است که این روزها نقل محافل سیستم ادمین ها و افرادی که با سرور ها سر و کار دارند شده است. البته کانتینر ها آنقدرها هم جدید نیستند! پس چه چیزی باعث محبوبیت Docker شده است؟ داکر برپایه linux containers یا همان lxc ساخته شده است که بر روی لینوکس اجرا می‌شود و استفاده از آن بسیار راحت و کارآمد است. زمانی که کانتینر یا جعبه های داکر را کاملاً با ماشین‌های مجازی مقایسه کنیم میبینیم که ماشین‌های مجازی تمام سربارهای مجازی را با خود حمل میکنند و یک سیستم در عین واحد باید چندین سیستم عامل را بر روی خود اجرا کند که عاقلانه به نظر نمیرسد و سرباری زیادی را با خود به همراه می آورد. کانتینتر های داکر منابع و موارد مشترک در سیستم عامل را به اشتراک گذاشته و از آن‌ها به صورت بهینه تری استفاده میکند به همین دلیل است که Docker میتوانید در مواردی جایگزین ماشین‌های مجازی شود برای مثال من در آزمایشگاه خودم اسپین های مختلفی را از توزیع‌ها تست میکنم و کاملاً برای اینکار Docker را جایگزین ماشین مجازی کرده‌ام در این مورد Docker بسیار سریع‌تر عمل میکند و مصرف منابع خیلی کمتری نسبت به ماشین‌های مجازی دارد.

Docker Hands-On
شرکت:
Docker Hands-On
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 11 دقیقه
۳۰ تیر ۱۴۰۳
Angular + Docker
شرکت:
Angular + Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۳
Mastering Tomcat – From Basic to Expert + DOCKER
شرکت:
Mastering Tomcat – From Basic to Expert + DOCKER
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Docker: Your First Project
Docker: Your First Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Docker on Azure
Docker on Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Docker and Kubernetes Projects | Beginner to Advanced
شرکت:
Docker and Kubernetes Projects | Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 21 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to Docker and Containers
شرکت:
Introduction to Docker and Containers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Intensive Docker 2.0
شرکت:
Intensive Docker 2.0
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 28 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Docker tutorial for beginners
شرکت:
Docker tutorial for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Docker & Kubernetes for Beginners
شرکت:
Docker & Kubernetes for Beginners
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
52 ساعت و 6 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Getting Started With Docker With Deployment
شرکت:
Getting Started With Docker With Deployment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Docker tutorial for beginners
شرکت:
Docker tutorial for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Docker for Beginners
شرکت:
Docker for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Docker for absolute beginners
شرکت:
Docker for absolute beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Getting Started with Docker on Windows
شرکت:
Getting Started with Docker on Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Master Docker: Containerization for Developers and DevOps
شرکت:
Master Docker: Containerization for Developers and DevOps
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Docker for Web Developers
شرکت:
Docker for Web Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Docker Deep Dive
شرکت:
Docker Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Develop and Deploy Laravel Applications with Docker
شرکت:
Develop and Deploy Laravel Applications with Docker
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Podman in Action, Video Edition
شرکت:
Podman in Action, Video Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Spring Boot, Microservices, Docker, Redis
شرکت:
Spring Boot, Microservices, Docker, Redis
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲