وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Android

Android

اندروید یک نرم افزار، سیستم عامل است که توسط شرکت گوگل ساخته شده و در دوره های زمانی نسخه های جدید آن با پیشرفت های چشمگیری عرضه می‌شود؛ در ابتدا سیستم عامل اندروید تنها بروی تلفن های هوشمند اندرویدی پیدا می‌شد، ولی هم اکنون ساعت ها، تلوزیون ها و.. بسیاری دیگر از دستگاه های هوشمند از این سیستم عامل بهره می‌گیرند و این سیستم عامل به پرهوادار ترین سیستم عامل موجود تبدیل شده است!باید گفت اندروید نوعی مترجم بین شما و دستگاه شماست که باید درخواست های شما را به سخت افزار بفهماند تا سخت افزار درخواست شما را اجرا کند.
روت شدن این سیستم عامل بهترین خوبی آن است! اگر نمی‌دانید روت چیست، باید گفت Root به معنای ریشه است و در اندروید، روت کردن به عملیاتی است که در آن دسترسی گسترده ای به فایل های مهم و مخفی و ریشه ای سیستم عامل فراهم می‌شود.

From Zero to Programmer in 14 classes – Dart and Flutter
شرکت:
From Zero to Programmer in 14 classes – Dart and Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Flutter BLoC TDD & Clean Architecture | Project Based
شرکت:
Flutter BLoC TDD & Clean Architecture | Project Based
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 20 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Flutter & Firebase Chess: From Basics to Multiplayer
شرکت:
Flutter & Firebase Chess: From Basics to Multiplayer
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Build A Chat Application With Firebase, Flutter and Provider
شرکت:
Build A Chat Application With Firebase, Flutter and Provider
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
A-Z Android App Development : AdMob, Firebase, Figma.
شرکت:
A-Z Android App Development : AdMob, Firebase, Figma.
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
35 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
React Native Food App
شرکت:
React Native Food App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mobile Hacking and Security Course: Android and iOS
شرکت:
Mobile Hacking and Security Course: Android and iOS
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Kotlin | Android App Development Hands-on Projects Course
شرکت:
Kotlin | Android App Development Hands-on Projects Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 3 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Flutter & ML : Train Tensorflow Lite models for Flutter Apps
شرکت:
Flutter & ML : Train Tensorflow Lite models for Flutter Apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Flutter & Firebase E-commerce (Main, MultiVendor, Admin) app
شرکت:
Flutter & Firebase E-commerce (Main, MultiVendor, Admin) app
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Face Recognition and Detection in Flutter – The 2024 Guide
شرکت:
Face Recognition and Detection in Flutter – The 2024 Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Ethical Hacking: Hack Android
شرکت:
Ethical Hacking: Hack Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Developing High-Value Apps: A Comprehensive Guide
شرکت:
Developing High-Value Apps: A Comprehensive Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Complete Flutter Masterclass – Beginner to Expert
شرکت:
Complete Flutter Masterclass – Beginner to Expert
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Data Access with Exposed in Kotlin
شرکت:
Data Access with Exposed in Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Train Object Detection & Image Classify models for Flutter
شرکت:
Train Object Detection & Image Classify models for Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
React Native Unveiled: From Basics to Mobile Mastery
شرکت:
React Native Unveiled: From Basics to Mobile Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
FlutterFlow Beginners Bootcamp: Build your app from scratch
شرکت:
FlutterFlow Beginners Bootcamp: Build your app from scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
FlutterFlow & Firebase Crash Course – Build Your First App
شرکت:
FlutterFlow & Firebase Crash Course – Build Your First App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Flutter & Dart Essentials-Build Mobile Apps like a Pro
شرکت:
Flutter & Dart Essentials-Build Mobile Apps like a Pro
63,400 تومان
افزودن به سبد
38 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲