وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Android

Android

اندروید یک نرم افزار، سیستم عامل است که توسط شرکت گوگل ساخته شده و در دوره های زمانی نسخه های جدید آن با پیشرفت های چشمگیری عرضه می‌شود؛ در ابتدا سیستم عامل اندروید تنها بروی تلفن های هوشمند اندرویدی پیدا می‌شد، ولی هم اکنون ساعت ها، تلوزیون ها و.. بسیاری دیگر از دستگاه های هوشمند از این سیستم عامل بهره می‌گیرند و این سیستم عامل به پرهوادار ترین سیستم عامل موجود تبدیل شده است!باید گفت اندروید نوعی مترجم بین شما و دستگاه شماست که باید درخواست های شما را به سخت افزار بفهماند تا سخت افزار درخواست شما را اجرا کند.
روت شدن این سیستم عامل بهترین خوبی آن است! اگر نمی‌دانید روت چیست، باید گفت Root به معنای ریشه است و در اندروید، روت کردن به عملیاتی است که در آن دسترسی گسترده ای به فایل های مهم و مخفی و ریشه ای سیستم عامل فراهم می‌شود.

Managing State in Flutter
شرکت:
Managing State in Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Learn Flutter GetX Course 2024
شرکت:
Learn Flutter GetX Course 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Kotlin Mastery 2024: Premium Edition Crash Course
شرکت:
Kotlin Mastery 2024: Premium Edition Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Kickoff Freelance Graphic Design Career on Android Devices
شرکت:
Kickoff Freelance Graphic Design Career on Android Devices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
ForgeRock OpenAM
شرکت:
ForgeRock OpenAM
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 14 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Flutter Ecommerce Course Dart | BLoC | Nodejs | Rest API
شرکت:
Flutter Ecommerce Course Dart | BLoC | Nodejs | Rest API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Flutter Restaurant App For Multi Vendors |  Advanced System
شرکت:
Flutter Restaurant App For Multi Vendors | Advanced System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Create a Procedural Jigsaw Puzzle Mobile Game from Scratch
شرکت:
Create a Procedural Jigsaw Puzzle Mobile Game from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter, Google Gemini Chat Bot with Hive local storage
شرکت:
Flutter, Google Gemini Chat Bot with Hive local storage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter Multi Vendor App [2024] Edition
شرکت:
Flutter Multi Vendor App [2024] Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter iOS & Android Mobile Snake Game Development Course
شرکت:
Flutter iOS & Android Mobile Snake Game Development Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Face Recognition and Detection in Android- The 2024 Guide
شرکت:
Face Recognition and Detection in Android- The 2024 Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build Progressive Web Apps (PWAs) from Scratch
شرکت:
Build Progressive Web Apps (PWAs) from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build Radio / Music Player from Scratch-Android Studio
شرکت:
Build Radio / Music Player from Scratch-Android Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Android 14 Internals – customize Cuttlefish in the cloud
شرکت:
Android 14 Internals – customize Cuttlefish in the cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build an OLX / Ebay clone with Flutter, Firebase and Getx
شرکت:
Build an OLX / Ebay clone with Flutter, Firebase and Getx
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build an AI Powered React Native ChatGPT Mobile App
شرکت:
Build an AI Powered React Native ChatGPT Mobile App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build AI Song Generator App with React Native and tRPC
شرکت:
Build AI Song Generator App with React Native and tRPC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
AI Gallery App in Flutter with Circle to Search – Flutter ML
شرکت:
AI Gallery App in Flutter with Circle to Search – Flutter ML
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ad Reward System with Server-Side Verification (SSV) Android
شرکت:
Ad Reward System with Server-Side Verification (SSV) Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Future of Design Systems Conference
شرکت:
The Future of Design Systems Conference
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unity iOS & Android Car Racing Game Development Course 2024
شرکت:
Unity iOS & Android Car Racing Game Development Course 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter Mastery: Building Dynamic Apps from scratch
شرکت:
Flutter Mastery: Building Dynamic Apps from scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter For Beginners
شرکت:
Flutter For Beginners
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
37 ساعت و 13 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳