وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Android

Android

اندروید یک نرم افزار، سیستم عامل است که توسط شرکت گوگل ساخته شده و در دوره های زمانی نسخه های جدید آن با پیشرفت های چشمگیری عرضه می‌شود؛ در ابتدا سیستم عامل اندروید تنها بروی تلفن های هوشمند اندرویدی پیدا می‌شد، ولی هم اکنون ساعت ها، تلوزیون ها و.. بسیاری دیگر از دستگاه های هوشمند از این سیستم عامل بهره می‌گیرند و این سیستم عامل به پرهوادار ترین سیستم عامل موجود تبدیل شده است!باید گفت اندروید نوعی مترجم بین شما و دستگاه شماست که باید درخواست های شما را به سخت افزار بفهماند تا سخت افزار درخواست شما را اجرا کند.
روت شدن این سیستم عامل بهترین خوبی آن است! اگر نمی‌دانید روت چیست، باید گفت Root به معنای ریشه است و در اندروید، روت کردن به عملیاتی است که در آن دسترسی گسترده ای به فایل های مهم و مخفی و ریشه ای سیستم عامل فراهم می‌شود.

Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
شرکت:
Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Real-time Chat App Development with Firebase and JavaScript
شرکت:
Real-time Chat App Development with Firebase and JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Monetizing Your Flutter App with AdMob
شرکت:
Monetizing Your Flutter App with AdMob
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Android Hacking academyhacker
شرکت:
Android Hacking academyhacker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Beginning Firebase with Flutter
شرکت:
Beginning Firebase with Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Your First Flutter App Polishing the App
شرکت:
Your First Flutter App Polishing the App
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Dart Null Safety in Flutter
شرکت:
Dart Null Safety in Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Flutter&Firebase  Build Multi Ecommerce App with Admin Panel
شرکت:
Flutter&Firebase Build Multi Ecommerce App with Admin Panel
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Calculator App Practical How-To For Flutter & Dart Beginners
شرکت:
Calculator App Practical How-To For Flutter & Dart Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build Real-Time Chat App with SwiftUI & Firebase
شرکت:
Build Real-Time Chat App with SwiftUI & Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
شرکت:
Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Android Unit Testing and Test Driven Development
شرکت:
Android Unit Testing and Test Driven Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Testing Legacy Apps on Android
شرکت:
Testing Legacy Apps on Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Test-Driven Development in Android
شرکت:
Test-Driven Development in Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
شرکت:
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lifecycle-Aware Components in Android
شرکت:
Lifecycle-Aware Components in Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kotlin Serialization
شرکت:
Kotlin Serialization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Android Networking Beyond the Basics
شرکت:
Android Networking Beyond the Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
SVG Basics
شرکت:
SVG Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Before and After: Layout
شرکت:
Before and After: Layout
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intro to Design Thinking
شرکت:
Intro to Design Thinking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started With Material Design
شرکت:
Getting Started With Material Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Design Systems
شرکت:
Introduction to Design Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Google Play Services
شرکت:
Google Play Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲