وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش عکاسی پرتره

عکاسی پرتره متداول ترین نوع عکاسی است که علاقه مندان را جذب خود می کند.
عکاسی پرتره شاخه ای از رشته عکاسی است که در آن به طور خاص توجه به چهره انسان می شود.
در شیوه عکاسی پرتره صورت انسان موضوع عکاسی است تمام موضوعات دیگر در عکس پرتره فرعی محسوب می شوند.
جذابیت عکس پرتره به قدری است که نه تنها عکاسان حرفه ای و با تجربه بلکه افراد عادی و بدون دانش عکاسی نیز مجذوب آن می شوند.
بدیهی است عکاسی پرتره همانند دیگر شاخه های عکاسی نیازمند آموزش و فراگیری تکنیک های ویژه عکاسی می باشد.گرفتن تصاویر با کیفیت نیازمند رعایت اصول پایه ای است که هر هنرمند عکاسی باید آن را بداند.
عکاسی پرتره، تصویر برداری از چهره انسانی است که متداول ترین آن پرتره های پرسنلی است که عموم با آن آشنایی دارند.
اما عکاسی از پرتره تمام قد، پرتره تبلیغاتی، پرتره هنری و پرتره های سیاسی نیز در همین شاخه قرار می گیرد.

One Light Masterclass
شرکت:
One Light Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
شرکت:
Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Newborn and baby photography – Profession – Photographer
شرکت:
Newborn and baby photography – Profession – Photographer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
شرکت:
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
شرکت:
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
شرکت:
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Photoshop 101 – Learn the Foundations
شرکت:
Photoshop 101 – Learn the Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Open AI ChatGPT, Midjourney and DALL-E Bootcamp [2023]
شرکت:
Open AI ChatGPT, Midjourney and DALL-E Bootcamp [2023]
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Midjourney AI
شرکت:
Midjourney AI
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
شرکت:
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mobile Lifestyle Photography: Food
شرکت:
Mobile Lifestyle Photography: Food
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Lightroom: Retouching Faces
Lightroom: Retouching Faces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Money Making Photography Setups
شرکت:
Money Making Photography Setups
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Canva For Beginners – Sell Wedding Templates On Etsy
شرکت:
Canva For Beginners – Sell Wedding Templates On Etsy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
شرکت:
Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Stock Footage Unlocked
شرکت:
Stock Footage Unlocked
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Film Photography Fundamentals: 35mm Made Simple
شرکت:
Film Photography Fundamentals: 35mm Made Simple
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Full Time Real Estate Photographer!
شرکت:
Full Time Real Estate Photographer!
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Become a Professional Real Estate Photographer under 2 Hours
شرکت:
Become a Professional Real Estate Photographer under 2 Hours
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Photography Course – From Beginner to expert!
شرکت:
Photography Course – From Beginner to expert!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
شرکت:
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Go Full Time with Wedding Photography
شرکت:
Go Full Time with Wedding Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱