وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش MariaDB

Querying Data from MariaDB
شرکت:
Querying Data from MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
MariaDB Functions Playbook
شرکت:
MariaDB Functions Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
MariaDB Data Manipulation Playbook
شرکت:
MariaDB Data Manipulation Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started with MariaDB
شرکت:
Getting Started with MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Combining and Filtering Data with MariaDB
شرکت:
Combining and Filtering Data with MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Capturing Logic with Stored Procedures in MariaDB
شرکت:
Capturing Logic with Stored Procedures in MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
MariaDB Database
شرکت:
MariaDB Database
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to MariaDB for  Absolute Beginners
شرکت:
Introduction to MariaDB for Absolute Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
آموزش کوئری گرفتن از داده های MariaDB
شرکت:
آموزش کوئری گرفتن از داده های MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
آموزش کار با توابع MariaDB
شرکت:
آموزش کار با توابع MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل اکوسیستم MariaDB
شرکت:
دوره یادگیری کامل اکوسیستم MariaDB
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ بهمن ۱۳۹۸