وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft SharePoint

SharePoint Online for Beginners – Microsoft Course 55262-A
شرکت:
SharePoint Online for Beginners – Microsoft Course 55262-A
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
SharePoint O365 / Online Site Administrator
شرکت:
SharePoint O365 / Online Site Administrator
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Monitoring, Troubleshooting, and Optimizing SharePoint 2016
شرکت:
Monitoring, Troubleshooting, and Optimizing SharePoint 2016
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Monitoring, Troubleshooting, and Optimizing SharePoint 2016
شرکت:
Monitoring, Troubleshooting, and Optimizing SharePoint 2016
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Power Automate Foundations w/SharePoint Integration
شرکت:
Power Automate Foundations w/SharePoint Integration
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Photograph Your Own Artwork: For Your Website, Social Media, Skillshare or Print
شرکت:
Photograph Your Own Artwork: For Your Website, Social Media, Skillshare or Print
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Planning for SharePoint Server 2016: Physical Topology and Services
شرکت:
Planning for SharePoint Server 2016: Physical Topology and Services
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
SharePoint Online Beginners Course
شرکت:
SharePoint Online Beginners Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
SharePoint 365 for Power Users
شرکت:
SharePoint 365 for Power Users
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
آشنایی با شیرپوینت برای مبتدیان
شرکت:
آشنایی با شیرپوینت برای مبتدیان
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
SharePoint 365 : ساخت صفحات
شرکت:
SharePoint 365 : ساخت صفحات
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۱
SharePoint 365 : استفاده از ویژگی های صفحه
شرکت:
SharePoint 365 : استفاده از ویژگی های صفحه
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
SharePoint 365 : طراحی صفحات و وب پارت ها
شرکت:
SharePoint 365 : طراحی صفحات و وب پارت ها
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۱