وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش موشن گرافیک

موشن گرافیک یا علم تلفیق حرکت و صوت در رسانه‌های امروزی به جائی رسیده است که امروزه با برخورداری از حرکت تصاویر ثابت و اضافه کردن Sound Effects به آن‌ها می‌توان آثار بدیعی را خلق کرد که در نوع خود بی‌نظیرند و در نهایت منجر به تولید تبلیغات کوتاه تلویزیونی و اینترنتی می‌شوند. توجه داشته باشیم که این گونه محصولات از نظر زمان پخش معمولا در حدود ۱۰ ثانیه می باشند.
موشن گرافیک که در حال حاضر یکی از پر طرفدارترین رشته‌های هنر دیجیتال می‌باشد علم استانداردی است که بصورت حرفه‌ای در بر گیرنده نرم‌افزارهای زیر است:
۱- Adobe After Effects
۲- Adobe Premier
۳- Autodesk Combustion
۴- Autodesk Maya or 3DS Max
۵- Apple Motion 3
۶- Final Cut pro
۷- Avid Xpress

Toon Boom Harmony. 2D Animation, Design, and Rigging
شرکت:
Toon Boom Harmony. 2D Animation, Design, and Rigging
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Projects
شرکت:
Adobe Illustrator Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Character Animator Basics
شرکت:
Adobe Character Animator Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Material Rendering – Part 2 – Invention & Application
Material Rendering – Part 2 – Invention & Application
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MotionGraphics and VFX with Adobe After Effects for Beginner
شرکت:
MotionGraphics and VFX with Adobe After Effects for Beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Mastering 3D Animation : News Intro and Motion Graphics
شرکت:
Mastering 3D Animation : News Intro and Motion Graphics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Creating Typeface Animation in After Effects
شرکت:
Creating Typeface Animation in After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+
شرکت:
After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learning After Effects
Learning After Effects
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Motion Graphics : Lighting Logo Reveal in After Effects CC
شرکت:
Motion Graphics : Lighting Logo Reveal in After Effects CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
After Effects: Using Expressions
After Effects: Using Expressions
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
After Effects CC 2023 Essential Training
After Effects CC 2023 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Texturing in Adobe After Effects
شرکت:
Texturing in Adobe After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
PowerPoint + Inkscape: Create Animated Infographics
شرکت:
PowerPoint + Inkscape: Create Animated Infographics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Polar Grids: Intro to Generative Art 2.0
شرکت:
Polar Grids: Intro to Generative Art 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Create Beautiful Imagery with Midjourney A.I.
شرکت:
Create Beautiful Imagery with Midjourney A.I.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to Adobe after effects Getting started with Motion Graphicss
شرکت:
Introduction to Adobe after effects Getting started with Motion Graphicss
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced Prototyping From early ideas to rich interactions
شرکت:
Advanced Prototyping From early ideas to rich interactions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
2D Character Animation: Walk Cycles
شرکت:
2D Character Animation: Walk Cycles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Master Motion Design-In After Effects
شرکت:
Master Motion Design-In After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Motion Graphic Design, Become A Great Motion Designer
شرکت:
Learn Motion Graphic Design, Become A Great Motion Designer
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Create Animated infographics and Video in PowerPoint
شرکت:
Create Animated infographics and Video in PowerPoint
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Tilesets Masterclass – Simple Amazing Graphics From Scratch
شرکت:
Tilesets Masterclass – Simple Amazing Graphics From Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
After Effects Motion Graphics | Easier Than Ever
شرکت:
After Effects Motion Graphics | Easier Than Ever
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱