وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش موشن گرافیک

موشن گرافیک یا علم تلفیق حرکت و صوت در رسانه‌های امروزی به جائی رسیده است که امروزه با برخورداری از حرکت تصاویر ثابت و اضافه کردن Sound Effects به آن‌ها می‌توان آثار بدیعی را خلق کرد که در نوع خود بی‌نظیرند و در نهایت منجر به تولید تبلیغات کوتاه تلویزیونی و اینترنتی می‌شوند. توجه داشته باشیم که این گونه محصولات از نظر زمان پخش معمولا در حدود ۱۰ ثانیه می باشند.
موشن گرافیک که در حال حاضر یکی از پر طرفدارترین رشته‌های هنر دیجیتال می‌باشد علم استانداردی است که بصورت حرفه‌ای در بر گیرنده نرم‌افزارهای زیر است:
۱- Adobe After Effects
۲- Adobe Premier
۳- Autodesk Combustion
۴- Autodesk Maya or 3DS Max
۵- Apple Motion 3
۶- Final Cut pro
۷- Avid Xpress

Essential After Effects: From Beginner to Motion Master
شرکت:
Essential After Effects: From Beginner to Motion Master
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Boone Love Video – GEOlayers 3 Masterclass
شرکت:
Boone Love Video – GEOlayers 3 Masterclass
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ben Marriott – Motion Foundation
شرکت:
Ben Marriott – Motion Foundation
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 20 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Intro to Adobe After Effects: Motion Design for Beginners
شرکت:
Intro to Adobe After Effects: Motion Design for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Animated Transitions with 2D Illustration & After Effects – Yukai Du
شرکت:
Animated Transitions with 2D Illustration & After Effects – Yukai Du
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced After Effects Coding for Motion Design – Desmond Du
شرکت:
Advanced After Effects Coding for Motion Design – Desmond Du
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
After Effects Motion Graphics | Motion Hero
شرکت:
After Effects Motion Graphics | Motion Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 27 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Dermot OConnor – Traditional 2D Animation in Harmony
Dermot OConnor – Traditional 2D Animation in Harmony
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Dermot OConnor – Rigging a Face in Flash Professional
Dermot OConnor – Rigging a Face in Flash Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Dermot OConnor – Hand-Drawn Animation in Flash
Dermot OConnor – Hand-Drawn Animation in Flash
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Dermot OConnor – Animation Tips and Tricks with Flash Professional
Dermot OConnor – Animation Tips and Tricks with Flash Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Introduction to Cavalry for Motion Graphics
شرکت:
Introduction to Cavalry for Motion Graphics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 7 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Concept Sketching for Architecture and Design
شرکت:
Concept Sketching for Architecture and Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Toon Boom Harmony Essential Training
Toon Boom Harmony Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Migrating from Flash to Toon Boom Harmony
Migrating from Flash to Toon Boom Harmony
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 1 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learning Adobe Animate CC: Animation
Learning Adobe Animate CC: Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animation Foundations: Drawing Cartoon Characters
Animation Foundations: Drawing Cartoon Characters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Essential Technical Aspects of Animation
Essential Technical Aspects of Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Applying the Foundations of Animation
Applying the Foundations of Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animation Foundations: Storyboarding
Animation Foundations: Storyboarding
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in Historical Styles
Animating in Historical Styles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in 2D: Loosening Up
Animating in 2D: Loosening Up
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in 2D: Hair and Clothing
Animating in 2D: Hair and Clothing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in 2D: Breakdowns and Thumbnails
Animating in 2D: Breakdowns and Thumbnails
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲