وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش عکاسی

در اصطلاح عامه، شغل عکاس را عکاسی گویند.ازنظر لغوی عکاسی مترادف با روش عکس‌برداری است.این لغت ترجمه ای است برای واژه فتوگرافی ( photography ) که از ترکیب دو کلمه فتو و گرافی تشکیل شده است.
عکاسی هنر ثبت لحظات است.لحظه هایی که شاید تکرار ناپذیر باشند که توسط عکاس ثبت شده و به تاریخ می پیوندند.عکاسی به شیوه های گوناگونی اجرا می شود و عکاس در زمینه های مختلفی فعالیت می کند ،برخی از زمینه ها در عکاسی رایج تر می باشند که هر کدام مزایا و مشکلات خاصی رادارد. از جمله ان میتوان کار عکاس علمی را اشاره کرد که ثبت داده های علمی است و این مستلزم داشتن آگاهی نسبی درزمینه های متفاوتی است که می تواند مهندسی ، پزشکی و علوم محض را شامل شود. شاخص ترین انواع عکاسی عبارت اند از :
عکاسی پرتره
عکاسی از طبیعت
عکاسی ورزشی
عکاسی خبری
عکاس علمی
عکاسی هنری اشاره کرد.

The Ultimate Beginners Guide to Wildlife Photography
شرکت:
The Ultimate Beginners Guide to Wildlife Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 10 دقیقه
۹ تیر ۱۴۰۳
Start Learning Photography
شرکت:
Start Learning Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
How to Obtain a Commercial Remote Pilot Operator’s License
شرکت:
How to Obtain a Commercial Remote Pilot Operator’s License
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Advanced Photomontage in Photoshop – Create Imaginary Worlds
شرکت:
Advanced Photomontage in Photoshop – Create Imaginary Worlds
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
iPhone Photo Editing Using Lightroom Mobile CC
شرکت:
iPhone Photo Editing Using Lightroom Mobile CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
From Capture Through Edit Using Lightroom
شرکت:
From Capture Through Edit Using Lightroom
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
EasyDSLR Digital Photography Course Advanced
شرکت:
EasyDSLR Digital Photography Course Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Art of Black and White Photography
شرکت:
The Art of Black and White Photography
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Digital Photography for Beginners with DSLR cameras
شرکت:
Digital Photography for Beginners with DSLR cameras
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Advanced Photography with William Carnahan
شرکت:
Advanced Photography with William Carnahan
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Color Theory in Photography By Yaopey Yong
شرکت:
Color Theory in Photography By Yaopey Yong
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Ultimate Photography Course (Using iPhone)
شرکت:
Ultimate Photography Course (Using iPhone)
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Masterclass in Photography PART 5: On-Location Photo Ideas
شرکت:
Masterclass in Photography PART 5: On-Location Photo Ideas
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Masterclass In Photography PART 4: Composition And Light
شرکت:
Masterclass In Photography PART 4: Composition And Light
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Masterclass In Photography PART 3: Creative Lens & Colour
شرکت:
Masterclass In Photography PART 3: Creative Lens & Colour
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Masterclass In Photography PART 2: Creative Camera Settings
شرکت:
Masterclass In Photography PART 2: Creative Camera Settings
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Masterclass in Photography PART 1: Cameras & Manual Exposure
شرکت:
Masterclass in Photography PART 1: Cameras & Manual Exposure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
The Art of Beauty Photography & Retouching
شرکت:
The Art of Beauty Photography & Retouching
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Lightroom Mastery: A Masterclass in Photo Elevation
شرکت:
Lightroom Mastery: A Masterclass in Photo Elevation
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Become a Professional Real Estate Videographer
شرکت:
Become a Professional Real Estate Videographer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Ultimate Guide To The GoPro Hero 12
شرکت:
The Ultimate Guide To The GoPro Hero 12
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
DSLR Food Photography Course: Learn DSLR From Zero to Hero
شرکت:
DSLR Food Photography Course: Learn DSLR From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
One Light Masterclass
شرکت:
One Light Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
The Best Photography Creative Course
شرکت:
The Best Photography Creative Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲