وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش عکاسی

در اصطلاح عامه، شغل عکاس را عکاسی گویند.ازنظر لغوی عکاسی مترادف با روش عکس‌برداری است.این لغت ترجمه ای است برای واژه فتوگرافی ( photography ) که از ترکیب دو کلمه فتو و گرافی تشکیل شده است.
عکاسی هنر ثبت لحظات است.لحظه هایی که شاید تکرار ناپذیر باشند که توسط عکاس ثبت شده و به تاریخ می پیوندند.عکاسی به شیوه های گوناگونی اجرا می شود و عکاس در زمینه های مختلفی فعالیت می کند ،برخی از زمینه ها در عکاسی رایج تر می باشند که هر کدام مزایا و مشکلات خاصی رادارد. از جمله ان میتوان کار عکاس علمی را اشاره کرد که ثبت داده های علمی است و این مستلزم داشتن آگاهی نسبی درزمینه های متفاوتی است که می تواند مهندسی ، پزشکی و علوم محض را شامل شود. شاخص ترین انواع عکاسی عبارت اند از :
عکاسی پرتره
عکاسی از طبیعت
عکاسی ورزشی
عکاسی خبری
عکاس علمی
عکاسی هنری اشاره کرد.

Masterclass Adobe Photoshop – 20 Compositing Projects
شرکت:
Masterclass Adobe Photoshop – 20 Compositing Projects
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Instagram Photography – Master Instagram Photography in 2023
شرکت:
Instagram Photography – Master Instagram Photography in 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Fundamentals of Architectural Photography & Composition
شرکت:
Fundamentals of Architectural Photography & Composition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Everything You Need to Know about Camera Gear
شرکت:
Everything You Need to Know about Camera Gear
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Classic – Beginner Level
شرکت:
Adobe Lightroom Classic – Beginner Level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Levitation Food Photography: Practical Guide
شرکت:
Levitation Food Photography: Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
شرکت:
Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Photoshop For Architects : Zero to Hero
شرکت:
Photoshop For Architects : Zero to Hero
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Newborn and baby photography – Profession – Photographer
شرکت:
Newborn and baby photography – Profession – Photographer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
iPhone Photography Course: Lights & Shadows
شرکت:
iPhone Photography Course: Lights & Shadows
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Creative Composition
شرکت:
Creative Composition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Photoshop 2023 Essential Training
Photoshop 2023 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Mastering Adobe Camera Raw
Mastering Adobe Camera Raw
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Lightroom Mobile: Masking and Image Editing Tips
Lightroom Mobile: Masking and Image Editing Tips
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Nature Watching: How to Find and Observe Wildlife
شرکت:
Nature Watching: How to Find and Observe Wildlife
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
شرکت:
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
شرکت:
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
شرکت:
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Epic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
شرکت:
Epic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Epic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
شرکت:
Epic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Adobe Lightroom 2023 CC Photo Editing Class Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Lightroom 2023 CC Photo Editing Class Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
PhotigySchool – Secrets of Polarized Light in Jewelry Photography
شرکت:
PhotigySchool – Secrets of Polarized Light in Jewelry Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲