وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Unit Testing

Unit Testing

Unit Testing (تست واحد) امکان تست هر بخش از برنامه و کد به صورت جداگانه می باشد.تفکری که پشت Unit Testing  وجود دارد کنترل صحت و کیفیت هر بخشی از برنامه است تا اطمینان حاصل شود که همان کاری که از آن انتظار می رود را انجام می دهد.شاید انجام تست واحد به نظر کاری وقت گیر بیاید، اما اگر شما از صحت عملکرد قسمت های کوچک اطمینان حاصل کنید در اخر کار با باگ ها و مشکلات کمتری روبرو خواهید بود.این باعث کاهش زمان تولید نرم افزار و کاهش زمان تست خواهد شد.

تست واحد ربطی به کاربران و حتی تستر های نرم افزار ندارد.خود برنامه نویس کدهای خود را آزمایش می کند.برای این کار برنامه نویس می تواند از همان فرم ورکی که کد های خود را در آن نوشته است استفاده کند

C# Unit Testing with xUnit
C# Unit Testing with xUnit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Unit Testing Legacy Code in Java SE 8
شرکت:
Unit Testing Legacy Code in Java SE 8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
TDD with JUnit 5
شرکت:
TDD with JUnit 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started with Mockito 2
شرکت:
Getting Started with Mockito 2
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started with EasyMock 4
شرکت:
Getting Started with EasyMock 4
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started Unit Testing with JUnit 5
شرکت:
Getting Started Unit Testing with JUnit 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Playwright Python and Pytest for Web Automation Testing
شرکت:
Playwright Python and Pytest for Web Automation Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 2 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
JMeter A-Z with BlazeMeter 2023
شرکت:
JMeter A-Z with BlazeMeter 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Deep dive into XUnit Testing
شرکت:
Deep dive into XUnit Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Unit Testing in Scala 3
شرکت:
Unit Testing in Scala 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
شرکت:
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Master Jest Unit and Integration Testing with React
شرکت:
Master Jest Unit and Integration Testing with React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mcia Practise Tests With Detailed Explanations
شرکت:
Mcia Practise Tests With Detailed Explanations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unit Testing in C#
شرکت:
Unit Testing in C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Testing in Android
شرکت:
Testing in Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unit Testing in Java
شرکت:
Unit Testing in Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Unit Testing in C#: A Beginner’s Guide
شرکت:
Mastering Unit Testing in C#: A Beginner’s Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unit Testing in .NET 7 and C# with NUnit and MOQ
شرکت:
Unit Testing in .NET 7 and C# with NUnit and MOQ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unit Testing with Python 3
شرکت:
Unit Testing with Python 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Testing Java with JUnit 5 & Mockito
شرکت:
Testing Java with JUnit 5 & Mockito
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Design & Build Test Framework with Python Pytest | API Tests
شرکت:
Design & Build Test Framework with Python Pytest | API Tests
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Remote Usability Testing 101
شرکت:
Remote Usability Testing 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲