وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Unit Testing

Unit Testing

Unit Testing (تست واحد) امکان تست هر بخش از برنامه و کد به صورت جداگانه می باشد.تفکری که پشت Unit Testing  وجود دارد کنترل صحت و کیفیت هر بخشی از برنامه است تا اطمینان حاصل شود که همان کاری که از آن انتظار می رود را انجام می دهد.شاید انجام تست واحد به نظر کاری وقت گیر بیاید، اما اگر شما از صحت عملکرد قسمت های کوچک اطمینان حاصل کنید در اخر کار با باگ ها و مشکلات کمتری روبرو خواهید بود.این باعث کاهش زمان تولید نرم افزار و کاهش زمان تست خواهد شد.

تست واحد ربطی به کاربران و حتی تستر های نرم افزار ندارد.خود برنامه نویس کدهای خود را آزمایش می کند.برای این کار برنامه نویس می تواند از همان فرم ورکی که کد های خود را در آن نوشته است استفاده کند

React Testing: Unit Testing React and E2E Testing
شرکت:
React Testing: Unit Testing React and E2E Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Angular Unit Testing
شرکت:
Angular Unit Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
JUnit Essentials: Unit Testing Mastery for Java Applications
شرکت:
JUnit Essentials: Unit Testing Mastery for Java Applications
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Advanced Cypress
Advanced Cypress
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Learn JUnit from Begineer to Advanced
شرکت:
Learn JUnit from Begineer to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Junit 5 Chatgpt Spring Boot Java Microservices 100% Coverage
شرکت:
Junit 5 Chatgpt Spring Boot Java Microservices 100% Coverage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Cypress 2024 – The Ultimate Automation Testing Course
شرکت:
Cypress 2024 – The Ultimate Automation Testing Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Unit Testing in Go
Unit Testing in Go
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Real-World TypeScript Unit Testing
شرکت:
Real-World TypeScript Unit Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Mastering Unit and Integration Testing in Clean Architecture
شرکت:
Mastering Unit and Integration Testing in Clean Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
JEST Framework Full Crash Course | Java Script Unit Testing
شرکت:
JEST Framework Full Crash Course | Java Script Unit Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Unit testing for Vue.js components
شرکت:
Unit testing for Vue.js components
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
C# Unit Testing with xUnit
C# Unit Testing with xUnit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Unit Testing Legacy Code in Java SE 8
شرکت:
Unit Testing Legacy Code in Java SE 8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
TDD with JUnit 5
شرکت:
TDD with JUnit 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started with Mockito 2
شرکت:
Getting Started with Mockito 2
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started with EasyMock 4
شرکت:
Getting Started with EasyMock 4
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started Unit Testing with JUnit 5
شرکت:
Getting Started Unit Testing with JUnit 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Playwright Python and Pytest for Web Automation Testing
شرکت:
Playwright Python and Pytest for Web Automation Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 2 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
JMeter A-Z with BlazeMeter 2023
شرکت:
JMeter A-Z with BlazeMeter 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Deep dive into XUnit Testing
شرکت:
Deep dive into XUnit Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Unit Testing in Scala 3
شرکت:
Unit Testing in Scala 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
شرکت:
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲