وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Unit Testing

Unit Testing

Unit Testing (تست واحد) امکان تست هر بخش از برنامه و کد به صورت جداگانه می باشد.تفکری که پشت Unit Testing  وجود دارد کنترل صحت و کیفیت هر بخشی از برنامه است تا اطمینان حاصل شود که همان کاری که از آن انتظار می رود را انجام می دهد.شاید انجام تست واحد به نظر کاری وقت گیر بیاید، اما اگر شما از صحت عملکرد قسمت های کوچک اطمینان حاصل کنید در اخر کار با باگ ها و مشکلات کمتری روبرو خواهید بود.این باعث کاهش زمان تولید نرم افزار و کاهش زمان تست خواهد شد.

تست واحد ربطی به کاربران و حتی تستر های نرم افزار ندارد.خود برنامه نویس کدهای خود را آزمایش می کند.برای این کار برنامه نویس می تواند از همان فرم ورکی که کد های خود را در آن نوشته است استفاده کند

Unit Testing with Python 3
شرکت:
Unit Testing with Python 3
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Testing Java with JUnit 5 & Mockito
شرکت:
Testing Java with JUnit 5 & Mockito
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Design & Build Test Framework with Python Pytest | API Tests
شرکت:
Design & Build Test Framework with Python Pytest | API Tests
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Remote Usability Testing 101
شرکت:
Remote Usability Testing 101
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Playwright Test Automation With JavaScript – Getting Started
شرکت:
Playwright Test Automation With JavaScript – Getting Started
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Unit Testing in Node.js with Jest – e2e Testing & more
شرکت:
Unit Testing in Node.js with Jest – e2e Testing & more
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Writing Highly Maintainable Unit Tests
شرکت:
Writing Highly Maintainable Unit Tests
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
C# 10 Unit Testing
شرکت:
C# 10 Unit Testing
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Fundamentals of Java Testing
شرکت:
Fundamentals of Java Testing
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Unit Testing with PHPUnit 9
شرکت:
Unit Testing with PHPUnit 9
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Unit Testing in Angular 12
شرکت:
Unit Testing in Angular 12
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
UX Fundamentals: User Testing
شرکت:
UX Fundamentals: User Testing
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Unit Testing Smart Contracts with JavaScript for NEAR
شرکت:
Unit Testing Smart Contracts with JavaScript for NEAR
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 24 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Unit Testing Rust Smart Contracts on NEAR Blockchain
شرکت:
Unit Testing Rust Smart Contracts on NEAR Blockchain
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Unit Testing in Nestjs – The Complete Guide
شرکت:
Unit Testing in Nestjs – The Complete Guide
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
JUnit 5 – A Complete Practical Guide
شرکت:
JUnit 5 – A Complete Practical Guide
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
C++ Unit Testing: Google Test and Google Mock
شرکت:
C++ Unit Testing: Google Test and Google Mock
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
تست TDD بوسیله JUnit4, JUnit5 و همچنین Mockito
شرکت:
تست TDD بوسیله JUnit4, JUnit5 و همچنین Mockito
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ مهر ۱۴۰۱
انجام Unit Testing در Spring Boot بوسیله JUnit, Mockito and MockMvc
شرکت:
انجام Unit Testing در Spring Boot بوسیله JUnit, Mockito and MockMvc
مدرس: ,
24,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 4 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۱