وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش طراحی و نقاشی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.طراحی در دو حوزهٔ کلی مطرح می‌شود: یکی drawing است که شامل برداشت‌های شخصی، احساسات فی‌البداهه و تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد؛ و دیگری design است که شامل مراحل ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح، برای مخاطبی معین است و جنبهٔ کاربردی دارد.
طراحی و نقاشی دو نوع از انواع هنرهای زیبا هستند که تفاوت های بسیاری میان آنها وجود دارد. طراحی اساس نقاشی است و عکس این قضیه درست نیست. اگر می خواهید نقاش ماهری شوید باید طراح خوبی باشید. این تفاوت اصلی بین این دو است. مهم است که بدانید طراحی تشخیص خطوط و سایه ها است. از طرف دیگر نقاشی با رنگ و طرح مشخص می شود.

Drawing the Human Figure Using Basic Shapes
شرکت:
Drawing the Human Figure Using Basic Shapes
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Drawing & Painting 12 Cute Cartoon Animals for Beginners
شرکت:
Drawing & Painting 12 Cute Cartoon Animals for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Art School for Beginners: Draw & Paint 12 Cool Animals
شرکت:
Art School for Beginners: Draw & Paint 12 Cool Animals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Art for Kids & Beginners: Draw & Watercolor Paint 12 Animals
شرکت:
Art for Kids & Beginners: Draw & Watercolor Paint 12 Animals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Art for Kids & Beginners: 15 Easy Drawing & Painting Lessons
شرکت:
Art for Kids & Beginners: 15 Easy Drawing & Painting Lessons
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Adorable Flower Garden Creature: A Procreate Drawing Class for Everyone
شرکت:
Adorable Flower Garden Creature: A Procreate Drawing Class for Everyone
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
12 Step-By-Step Drawing & Painting Lessons for Beginners
شرکت:
12 Step-By-Step Drawing & Painting Lessons for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Watercolor Painting for Beginners: Food Illustration
شرکت:
Watercolor Painting for Beginners: Food Illustration
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 27 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Drawing Stylized Hair: Tips for Portrait Illustration
شرکت:
Drawing Stylized Hair: Tips for Portrait Illustration
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Drawing Cartoon Humans! Part 2
شرکت:
Drawing Cartoon Humans! Part 2
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Drawing Cartoon Humans! Part 1
شرکت:
Drawing Cartoon Humans! Part 1
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Sell Simple Animation on Fiverr
شرکت:
Sell Simple Animation on Fiverr
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Inkscape: Create Custom Stickers
شرکت:
Inkscape: Create Custom Stickers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Illustration in Procreate: Keys to Composition and Color
شرکت:
Illustration in Procreate: Keys to Composition and Color
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Drawing Stylized Hair
شرکت:
Drawing Stylized Hair
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Understand Manufacturing Drawing Quick & Correct -English
شرکت:
Understand Manufacturing Drawing Quick & Correct -English
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Travel Sketching: Interiors in One and Two Point Perspective
شرکت:
Travel Sketching: Interiors in One and Two Point Perspective
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Procreate: Create Characters and Professional Storyboards
شرکت:
Procreate: Create Characters and Professional Storyboards
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Introduction to Portrait Drawing with Pencil
شرکت:
Introduction to Portrait Drawing with Pencil
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Entering Space – An Introduction to Perspective in Procreate
شرکت:
Entering Space – An Introduction to Perspective in Procreate
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Colored Pencil Drawing Course From Beginner to Intermediate
شرکت:
Colored Pencil Drawing Course From Beginner to Intermediate
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Cartoon Like A Pro
شرکت:
Cartoon Like A Pro
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ بهمن ۱۴۰۱
Gouache Character and Doodles
شرکت:
Gouache Character and Doodles
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱