وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش طراحی و نقاشی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.طراحی در دو حوزهٔ کلی مطرح می‌شود: یکی drawing است که شامل برداشت‌های شخصی، احساسات فی‌البداهه و تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد؛ و دیگری design است که شامل مراحل ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح، برای مخاطبی معین است و جنبهٔ کاربردی دارد.
طراحی و نقاشی دو نوع از انواع هنرهای زیبا هستند که تفاوت های بسیاری میان آنها وجود دارد. طراحی اساس نقاشی است و عکس این قضیه درست نیست. اگر می خواهید نقاش ماهری شوید باید طراح خوبی باشید. این تفاوت اصلی بین این دو است. مهم است که بدانید طراحی تشخیص خطوط و سایه ها است. از طرف دیگر نقاشی با رنگ و طرح مشخص می شود.

Painting for Games Using Procreate
شرکت:
Painting for Games Using Procreate
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
How to Draw Cute Cartoon Characters
شرکت:
How to Draw Cute Cartoon Characters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
How to Draw a Realistic Human Hand Pencil Drawing
شرکت:
How to Draw a Realistic Human Hand Pencil Drawing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Easy Drawing: Cute Animals In Motion
شرکت:
Easy Drawing: Cute Animals In Motion
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learn To Draw: 3 Approaches To Measuring + Proportion
شرکت:
Learn To Draw: 3 Approaches To Measuring + Proportion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
The Complete Affinity Designer for iPad Course
شرکت:
The Complete Affinity Designer for iPad Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Sketching Course For Beginners Step-by-step Learning
شرکت:
Sketching Course For Beginners Step-by-step Learning
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Drawing Hands for Beginners
شرکت:
Drawing Hands for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 15 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
The All-In-One Drawing Program: From Novice to Professional!
شرکت:
The All-In-One Drawing Program: From Novice to Professional!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Procreate Brushes For Digital Drawing
شرکت:
Procreate Brushes For Digital Drawing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Chris Hong-Steps to Creating Vivid Portraits with Coloured Pencils
شرکت:
Chris Hong-Steps to Creating Vivid Portraits with Coloured Pencils
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Introduction to Digital Coloring
شرکت:
Introduction to Digital Coloring
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Bringing Wish Dragon to Life with director Chris Appelhans
شرکت:
Bringing Wish Dragon to Life with director Chris Appelhans
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Cinematic Concept Art with Max Schiller
شرکت:
Cinematic Concept Art with Max Schiller
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Col Price  Journey of an Artist and the Importance of Self Teaching
شرکت:
Col Price Journey of an Artist and the Importance of Self Teaching
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Concept Art for Movies with Jama Jurabaev
شرکت:
Concept Art for Movies with Jama Jurabaev
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Creating Tyrion Lannister by Jean Baptiste Monge in Photoshop
شرکت:
Creating Tyrion Lannister by Jean Baptiste Monge in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Emmanuel Shiu  The Power of Personal Art
شرکت:
Emmanuel Shiu The Power of Personal Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Feng Zhu  Designing for the Entertainment Industry
شرکت:
Feng Zhu Designing for the Entertainment Industry
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Finnian MacManus – Civilization Design in Virtual Reality
شرکت:
Finnian MacManus – Civilization Design in Virtual Reality
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Making of Stabby Awarded Illustration ‘The Death of Dulgath’ by Marc Simonetti
شرکت:
Making of Stabby Awarded Illustration ‘The Death of Dulgath’ by Marc Simonetti
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Making Of Salomon Kane by Marc Simonetti  Using VR and 3D Tools to create a 2D Illustration
شرکت:
Making Of Salomon Kane by Marc Simonetti Using VR and 3D Tools to create a 2D Illustration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Making of Percepliquis by Marc Simonetti
شرکت:
Making of Percepliquis by Marc Simonetti
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Making of Giant Monkey Battle by Marc Simonetti – 10 Hours Creative Process
شرکت:
Making of Giant Monkey Battle by Marc Simonetti – 10 Hours Creative Process
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲