وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش طراحی و نقاشی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.طراحی در دو حوزهٔ کلی مطرح می‌شود: یکی drawing است که شامل برداشت‌های شخصی، احساسات فی‌البداهه و تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد؛ و دیگری design است که شامل مراحل ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح، برای مخاطبی معین است و جنبهٔ کاربردی دارد.
طراحی و نقاشی دو نوع از انواع هنرهای زیبا هستند که تفاوت های بسیاری میان آنها وجود دارد. طراحی اساس نقاشی است و عکس این قضیه درست نیست. اگر می خواهید نقاش ماهری شوید باید طراح خوبی باشید. این تفاوت اصلی بین این دو است. مهم است که بدانید طراحی تشخیص خطوط و سایه ها است. از طرف دیگر نقاشی با رنگ و طرح مشخص می شود.

Color Choices and the Effect on Our Emotions
شرکت:
Color Choices and the Effect on Our Emotions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ تیر ۱۴۰۳
Brushing Up: An Introduction to Acrylic Painting
شرکت:
Brushing Up: An Introduction to Acrylic Painting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۳
Bridgman Torso Front – Jeff Watts
شرکت:
Bridgman Torso Front – Jeff Watts
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Elephant Anatomy Vol. 2: Prehistoric Studies & Imaginary Concepts
شرکت:
Elephant Anatomy Vol. 2: Prehistoric Studies & Imaginary Concepts
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create Striking Character Illustrations from Start to Finish – Hammerings
شرکت:
Create Striking Character Illustrations from Start to Finish – Hammerings
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 2 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Illustrate a Children’s Book Cover in Procreate
شرکت:
Illustrate a Children’s Book Cover in Procreate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Great Instructional Design
شرکت:
Great Instructional Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Watercolor Sea: Painting Sunset and Water Reflection
شرکت:
Watercolor Sea: Painting Sunset and Water Reflection
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Ultimate Digital Drawing Course A To Z – Super Beginner
شرکت:
The Ultimate Digital Drawing Course A To Z – Super Beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
How to draw Manga from start to finish – Manga Masterclass
شرکت:
How to draw Manga from start to finish – Manga Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
How to Draw Female Cartoon Faces for People Who Can’t Draw!
شرکت:
How to Draw Female Cartoon Faces for People Who Can’t Draw!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Speed Painting in Photoshop – Accelerate Your Creative Process
شرکت:
Speed Painting in Photoshop – Accelerate Your Creative Process
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Matte Painting of Imaginary Worlds in Photoshop
شرکت:
Matte Painting of Imaginary Worlds in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Drawing 101 Introduction to Digital Illustration
شرکت:
Drawing 101 Introduction to Digital Illustration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Cupcake Decoration Edible Art with Buttercream
شرکت:
Cupcake Decoration Edible Art with Buttercream
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Learn to Design your Dream Cars
شرکت:
Learn to Design your Dream Cars
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Food sketching
شرکت:
Food sketching
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Essential Technical Aspects of Animation
Essential Technical Aspects of Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
2D Animation: Animate Monsters & Aliens
2D Animation: Animate Monsters & Aliens
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Drawing Cartoon Characters For Fun
شرکت:
Drawing Cartoon Characters For Fun
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Fundamentals of Landscape Lighting Design & Installation
شرکت:
The Fundamentals of Landscape Lighting Design & Installation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Draw Your Own Kaiju Monsters
شرکت:
Draw Your Own Kaiju Monsters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲