وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش طراحی و نقاشی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.طراحی در دو حوزهٔ کلی مطرح می‌شود: یکی drawing است که شامل برداشت‌های شخصی، احساسات فی‌البداهه و تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد؛ و دیگری design است که شامل مراحل ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح، برای مخاطبی معین است و جنبهٔ کاربردی دارد.
طراحی و نقاشی دو نوع از انواع هنرهای زیبا هستند که تفاوت های بسیاری میان آنها وجود دارد. طراحی اساس نقاشی است و عکس این قضیه درست نیست. اگر می خواهید نقاش ماهری شوید باید طراح خوبی باشید. این تفاوت اصلی بین این دو است. مهم است که بدانید طراحی تشخیص خطوط و سایه ها است. از طرف دیگر نقاشی با رنگ و طرح مشخص می شود.

Food sketching
شرکت:
Food sketching
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Essential Technical Aspects of Animation
Essential Technical Aspects of Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
2D Animation: Animate Monsters & Aliens
2D Animation: Animate Monsters & Aliens
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Drawing Cartoon Characters For Fun
شرکت:
Drawing Cartoon Characters For Fun
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Fundamentals of Landscape Lighting Design & Installation
شرکت:
The Fundamentals of Landscape Lighting Design & Installation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Draw Your Own Kaiju Monsters
شرکت:
Draw Your Own Kaiju Monsters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Creative Illustration by Amin Faramarzian
شرکت:
Creative Illustration by Amin Faramarzian
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Drapery Course
شرکت:
Drapery Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Fundamentals of Expressive Character Design with Wouter Tulp
شرکت:
Fundamentals of Expressive Character Design with Wouter Tulp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Drawing Basics by Stan Prokopenko (1-51)
شرکت:
Drawing Basics by Stan Prokopenko (1-51)
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
A Step by Step Guide to Anatomy for Sketching and Doodle Art – Mr. FishCorpse
شرکت:
A Step by Step Guide to Anatomy for Sketching and Doodle Art – Mr. FishCorpse
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Anime Character Design and Rendering
شرکت:
Anime Character Design and Rendering
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Face Drawing Mastery  Drawing Bootcamp by Precia-T
شرکت:
Face Drawing Mastery Drawing Bootcamp by Precia-T
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 12 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Face Drawing Mastery  Drawing Bootcamp by Precia-T
شرکت:
Face Drawing Mastery Drawing Bootcamp by Precia-T
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 12 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Introduction to Digital Drawing – Frank Calico
شرکت:
Introduction to Digital Drawing – Frank Calico
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Precision Perspective Drawing: 2D to 3D, Flawless Accuracy
شرکت:
Precision Perspective Drawing: 2D to 3D, Flawless Accuracy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Travel Sketching Essentials: An Urban Sketching Course
شرکت:
Travel Sketching Essentials: An Urban Sketching Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
How to Draw Cute Cartoon Characters Part 2
شرکت:
How to Draw Cute Cartoon Characters Part 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
A Pro’s Guide to Coloring Comic Art with Procreate!
شرکت:
A Pro’s Guide to Coloring Comic Art with Procreate!
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Easy Drawing: Cute Animals In Costumes
شرکت:
Easy Drawing: Cute Animals In Costumes
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
mitch leeuwe Storyboad
شرکت:
mitch leeuwe Storyboad
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲