وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش GIS

Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
شرکت:
Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Distance measurement with LIDAR Sensor
شرکت:
Distance measurement with LIDAR Sensor
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Radar data
شرکت:
Radar data
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
شرکت:
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
شرکت:
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
شرکت:
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
GIS and Remote Sensing for Geological Exploration
شرکت:
GIS and Remote Sensing for Geological Exploration
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
GPS Tracking and Fleet Management Systems
شرکت:
GPS Tracking and Fleet Management Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Weather & Meteorology – A Basic Understanding
شرکت:
Weather & Meteorology – A Basic Understanding
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Geographic Information Systems (GIS) Development in Python
شرکت:
Geographic Information Systems (GIS) Development in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
QGIS for Earth Observation and Geospatial Applications
شرکت:
QGIS for Earth Observation and Geospatial Applications
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Map Academy: taking QGIS to the next level
شرکت:
Map Academy: taking QGIS to the next level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 15 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Introduction to QGIS for remote sensing
شرکت:
Introduction to QGIS for remote sensing
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
QGIS – Geographic Information Systems
شرکت:
QGIS – Geographic Information Systems
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Fire Hotspots Analysis using GIS
شرکت:
Fire Hotspots Analysis using GIS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
تسلط بر OpenLayers
شرکت:
تسلط بر OpenLayers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 18 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
Google Earth – از مبتدی تا موارد پیشرفته
شرکت:
Google Earth – از مبتدی تا موارد پیشرفته
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
دوره ساده تا حرفه ای QGIS : دوره GIS از راه دور
شرکت:
دوره ساده تا حرفه ای QGIS : دوره GIS از راه دور
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
نقشه جاوا اسکریپت تعاملی با Leaflet
شرکت:
نقشه جاوا اسکریپت تعاملی با Leaflet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
دریافت سریع نقشه با QGIS
شرکت:
دریافت سریع نقشه با QGIS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
مدل سازی فضایی فرسایش خاک با RUSLE در نرم افزار ArcGIS
شرکت:
مدل سازی فضایی فرسایش خاک با RUSLE در نرم افزار ArcGIS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 4 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰