وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ورزش ، سلامت و تغذیه

ورزش به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند. ورزش می‌تواند به صورت رقابتی برگزار شود یک یا چند برنده در آن مشخص گردد که در این‌گونه ورزش‌ها شرکت کنندگان باید درجه‌ای از توانمندیهای مربوط به آن رشته به ویژه در رده‌های بالاتر را دارا باشند. هم‌اکنون با در نظر گرفتن ورزش‌های تک نفره، صدها رشتهٔ ورزشی وجود دارد. ورزش‌های گروهی می‌تواند افراد را در قالب دو یا چند گروه دسته‌بندی کند و تیم‌ها با هم رقابت کنند.

تغذیه ورزشی مطالعه در تغذیه و رژیم غذایی جهت بهبود عملکرد ورزشکار است. تغذیه بخش مهمی از رژیمهای ورزشی است که در ورزشهای قدرتی (مانند وزنه‌برداری و بدنسازی) و ورزشهای استقامتی (مانند دوچرخه سواری، شنا، قایقرانی) مورد توجه هستند.

تندرستی یا سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. سلامت معادل کلمه انگلیسی {Health} و سلامت عمومی ترجمه کلمه {Public Health} می‌باشد. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.»

Krav Maga First Aid Learn life saving medical techniques
شرکت:
Krav Maga First Aid Learn life saving medical techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Healthy Living Without Dieting
شرکت:
Healthy Living Without Dieting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Discover Your Life Purpose
شرکت:
Discover Your Life Purpose
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Hands-on Data Science and AI for Healthcare
Hands-on Data Science and AI for Healthcare
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Building a HIPAA Compliance Program
Building a HIPAA Compliance Program
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Love Yourself Now: A 7-Day Journaling Journey
شرکت:
Love Yourself Now: A 7-Day Journaling Journey
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
LIFE BEING IN IT – LIFE SKILLS & EMOTIONAL HEALTH
شرکت:
LIFE BEING IN IT – LIFE SKILLS & EMOTIONAL HEALTH
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Level I & II of Usui Reiki Certification
شرکت:
Level I & II of Usui Reiki Certification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
The Best Nutrition Course Certificate | All Levels
شرکت:
The Best Nutrition Course Certificate | All Levels
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Retake Your Life – The Power of Life Coaching
شرکت:
Retake Your Life – The Power of Life Coaching
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Mastering the Basics for REPs Level 2 Fitness Instructing
شرکت:
Mastering the Basics for REPs Level 2 Fitness Instructing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 12 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Yoga International – Ignite Your Practice 30-Day Challenge
شرکت:
Yoga International – Ignite Your Practice 30-Day Challenge
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Certified Meditation and Mindfulness Training Course 2023
شرکت:
Certified Meditation and Mindfulness Training Course 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Men Over 40 Health, Fitness, Fat Loss & Wellbeing
شرکت:
Men Over 40 Health, Fitness, Fat Loss & Wellbeing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Practical Guide for Shampoo Manufacturing
شرکت:
Practical Guide for Shampoo Manufacturing
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Body Restore
شرکت:
Body Restore
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Applied Curiosity
Applied Curiosity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Where Our Food Really Comes From
شرکت:
Where Our Food Really Comes From
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Mental Health By Pirate Mike: The Complete Guide
شرکت:
Mental Health By Pirate Mike: The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Intermittent Fasting: The Easiest Way To Lose Weight
شرکت:
Intermittent Fasting: The Easiest Way To Lose Weight
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲