وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ورزش ، سلامت و تغذیه

ورزش به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند. ورزش می‌تواند به صورت رقابتی برگزار شود یک یا چند برنده در آن مشخص گردد که در این‌گونه ورزش‌ها شرکت کنندگان باید درجه‌ای از توانمندیهای مربوط به آن رشته به ویژه در رده‌های بالاتر را دارا باشند. هم‌اکنون با در نظر گرفتن ورزش‌های تک نفره، صدها رشتهٔ ورزشی وجود دارد. ورزش‌های گروهی می‌تواند افراد را در قالب دو یا چند گروه دسته‌بندی کند و تیم‌ها با هم رقابت کنند.

تغذیه ورزشی مطالعه در تغذیه و رژیم غذایی جهت بهبود عملکرد ورزشکار است. تغذیه بخش مهمی از رژیمهای ورزشی است که در ورزشهای قدرتی (مانند وزنه‌برداری و بدنسازی) و ورزشهای استقامتی (مانند دوچرخه سواری، شنا، قایقرانی) مورد توجه هستند.

تندرستی یا سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. سلامت معادل کلمه انگلیسی {Health} و سلامت عمومی ترجمه کلمه {Public Health} می‌باشد. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.»

Mindfulness In The Midst Of Chaos: Stress Management
شرکت:
Mindfulness In The Midst Of Chaos: Stress Management
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Dealing with Toddler Tantrums
شرکت:
Dealing with Toddler Tantrums
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
COIDA
شرکت:
COIDA
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Certificate Course in Pharmacovigilance Aggregate Reporting
شرکت:
Certificate Course in Pharmacovigilance Aggregate Reporting
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
An Extreme Deep Dive into Technical Analysis
شرکت:
An Extreme Deep Dive into Technical Analysis
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Parkour From Scratch
شرکت:
Parkour From Scratch
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Ninja Warrior From Scratch
شرکت:
Ninja Warrior From Scratch
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MYCURE Admin Module
شرکت:
MYCURE Admin Module
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Miracle Yoga Body – 21 Days of Yoga, Meditation and her Book
شرکت:
Miracle Yoga Body – 21 Days of Yoga, Meditation and her Book
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Engaging Presentations | Speak with Clarity and Confidence
شرکت:
Engaging Presentations | Speak with Clarity and Confidence
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Digital Dentistry, CAD-CAM and Decision-Making
شرکت:
Digital Dentistry, CAD-CAM and Decision-Making
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Basketball: Pick & Roll Mastery
شرکت:
Basketball: Pick & Roll Mastery
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Unconscious Bias: Break all the Stereotypes & Discrimination
شرکت:
Unconscious Bias: Break all the Stereotypes & Discrimination
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۱
How to Be a Great Mentor: Get More out of Mentoring
شرکت:
How to Be a Great Mentor: Get More out of Mentoring
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Resocializing After the COVID-19 Pandemic
شرکت:
Resocializing After the COVID-19 Pandemic
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Potty Training Without Pressure
شرکت:
Potty Training Without Pressure
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Clinical Echocardiography part 1
شرکت:
Clinical Echocardiography part 1
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Applying The Techniques To The Haircut-Medium Skin Fade Demo
شرکت:
Applying The Techniques To The Haircut-Medium Skin Fade Demo
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Ageless Fitness
شرکت:
Ageless Fitness
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
10 Day Breathwork Challenge
شرکت:
10 Day Breathwork Challenge
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Secrets to Learning To Braid Hair – Professional Braiding
شرکت:
Secrets to Learning To Braid Hair – Professional Braiding
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱