وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ورزش ، سلامت و تغذیه

ورزش به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند. ورزش می‌تواند به صورت رقابتی برگزار شود یک یا چند برنده در آن مشخص گردد که در این‌گونه ورزش‌ها شرکت کنندگان باید درجه‌ای از توانمندیهای مربوط به آن رشته به ویژه در رده‌های بالاتر را دارا باشند. هم‌اکنون با در نظر گرفتن ورزش‌های تک نفره، صدها رشتهٔ ورزشی وجود دارد. ورزش‌های گروهی می‌تواند افراد را در قالب دو یا چند گروه دسته‌بندی کند و تیم‌ها با هم رقابت کنند.

تغذیه ورزشی مطالعه در تغذیه و رژیم غذایی جهت بهبود عملکرد ورزشکار است. تغذیه بخش مهمی از رژیمهای ورزشی است که در ورزشهای قدرتی (مانند وزنه‌برداری و بدنسازی) و ورزشهای استقامتی (مانند دوچرخه سواری، شنا، قایقرانی) مورد توجه هستند.

تندرستی یا سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. سلامت معادل کلمه انگلیسی {Health} و سلامت عمومی ترجمه کلمه {Public Health} می‌باشد. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.»

Lucid Dreaming: How to Trigger Inception in Your Sleep
شرکت:
Lucid Dreaming: How to Trigger Inception in Your Sleep
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Recover Now – A Project for Naturally Healing your Psoriasis
شرکت:
Recover Now – A Project for Naturally Healing your Psoriasis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Navigating Challenging Behaviour in children
شرکت:
Navigating Challenging Behaviour in children
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Hypnosis- Heal Your Back Pain With Self Hypnosis
شرکت:
Hypnosis- Heal Your Back Pain With Self Hypnosis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Ultimate Guide To Starting A Supplement Business in 2024
شرکت:
The Ultimate Guide To Starting A Supplement Business in 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Habits Boss – Easy Steps to Game Changing Results!
شرکت:
The Habits Boss – Easy Steps to Game Changing Results!
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Fang Song Gong Qigong
شرکت:
Fang Song Gong Qigong
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Diverse Minds: Innovation and Equity, Diversity, Inclusion
شرکت:
Diverse Minds: Innovation and Equity, Diversity, Inclusion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Discovering Legacy
شرکت:
Discovering Legacy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Developing Adaptive Fashion 1 – Adaptive Design
شرکت:
Developing Adaptive Fashion 1 – Adaptive Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Desi Gym full body workout complete course
شرکت:
Desi Gym full body workout complete course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Yoga Dharma Talks | Series 2 – GOYA & Yoga Alliance YACEP
شرکت:
Yoga Dharma Talks | Series 2 – GOYA & Yoga Alliance YACEP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Basketball Big Man Development: Advanced Skills Training
شرکت:
Basketball Big Man Development: Advanced Skills Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Modern Tennis Step-By-Step
شرکت:
Modern Tennis Step-By-Step
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Journaling & Journal Therapy Diploma for Healing & Recovery
شرکت:
Journaling & Journal Therapy Diploma for Healing & Recovery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Emotional Development: Stoic and Psychological Practices
شرکت:
Emotional Development: Stoic and Psychological Practices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
How to Get into Canadian Medical Schools Explained with Tips
شرکت:
How to Get into Canadian Medical Schools Explained with Tips
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Change your mindset Toxic Thought Meditation Course
شرکت:
Change your mindset Toxic Thought Meditation Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Diploma: Food for Mood. Nutrition and Meals Plan For Health
شرکت:
Diploma: Food for Mood. Nutrition and Meals Plan For Health
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 3 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Birthing YOUR Way, A Mindful Guide to Navigating Labor
شرکت:
Birthing YOUR Way, A Mindful Guide to Navigating Labor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Anatomy and Physiology Fundamentals
شرکت:
Anatomy and Physiology Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
HABITS: Psychology of Changing a Habit
شرکت:
HABITS: Psychology of Changing a Habit
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Pet Training 101
شرکت:
Pet Training 101
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
In-vitro Studies for Solid Oral Dosage Forms in Pharma
شرکت:
In-vitro Studies for Solid Oral Dosage Forms in Pharma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲