وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Mari

Realistic Face with Zbrush and Mari
شرکت:
Realistic Face with Zbrush and Mari
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Realistic Face with Zbrush and Mari
شرکت:
Realistic Face with Zbrush and Mari
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Tutorial Creating Realistic Eye in CG 2.0
شرکت:
Tutorial Creating Realistic Eye in CG 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Tutorial Mari – Node Based Texturing for Characters
شرکت:
Tutorial Mari – Node Based Texturing for Characters
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Creating A Realistic Humanoid 3D Character
شرکت:
Creating A Realistic Humanoid 3D Character
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Tutorial Mari – Node Based Texturing for Characters
شرکت:
Tutorial Mari – Node Based Texturing for Characters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Complete Guide to Mari
شرکت:
Complete Guide to Mari
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
فیلم یادگیری کامل Mari
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Mari
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کامل نرم افزار MARI
آموزش کامل نرم افزار MARI
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ شهریور ۱۳۹۸