وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش NodeJS

NodeJS

Node.js یک پلتفرم بر اساس موتور جاوا اسکریپت گوگل V8 است. Node.js برای ساخت سریعتر و مقیاس پذیرتر اپلیکیشن های تحت شبکه می باشد.

Node.js یک پلتفرم سمت سرور است که بر مبنای موتور جاوا اسکریپتی گوگل موسوم به V8 ایجاد شده و به شما امکان می‌دهد که با کمکjavascript برای سمت سرور برنامه بنویسید و فقط یک thread ایجاد کنید و تمام درخواست‌ها را به صورت رویداد (event) مدیریت کنید درست مثل مدیریت eventها در جاوا اسکریپت

RESTful Web Services with Node.js and Express
شرکت:
RESTful Web Services with Node.js and Express
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Node.js Microservices: Testing and Continuous Integration
شرکت:
Node.js Microservices: Testing and Continuous Integration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Node.js Microservices Fundamentals
شرکت:
Node.js Microservices Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Node.js Microservices: Deploying and Scaling
شرکت:
Node.js Microservices: Deploying and Scaling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Node.js Microservices: Authentication and Authorization
شرکت:
Node.js Microservices: Authentication and Authorization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Debugging Javascript / NodeJS
شرکت:
Debugging Javascript / NodeJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Full Stack React Native: Advanced & Practical Projects
شرکت:
Full Stack React Native: Advanced & Practical Projects
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
API Design in Node.js, v4
شرکت:
API Design in Node.js, v4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
API Design in Node.js, v4
شرکت:
API Design in Node.js, v4
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build AI powered Apps with OpenAI and Node.JS
شرکت:
Build AI powered Apps with OpenAI and Node.JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build CNN Website Clone from Scratch: MERN Stack
شرکت:
Build CNN Website Clone from Scratch: MERN Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Web Development MERN Stack + Redux Project, Ecommerce SaaS
شرکت:
Web Development MERN Stack + Redux Project, Ecommerce SaaS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Node.js Microservices: API Gateway and Edge Services
شرکت:
Node.js Microservices: API Gateway and Edge Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Node, SQL, & PostgreSQL – Mastering Backend Web Development
شرکت:
Node, SQL, & PostgreSQL – Mastering Backend Web Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
React 2024: A Practical Guide with TypeScript & MERN Stack
شرکت:
React 2024: A Practical Guide with TypeScript & MERN Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learn Node.js in 4 Days !
شرکت:
Learn Node.js in 4 Days !
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Discord Bot Development Master Class with Node.js
شرکت:
Discord Bot Development Master Class with Node.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Node.js and Beyond: The Complete Developer Bootcamp
شرکت:
Node.js and Beyond: The Complete Developer Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Building a Website with Node.js and Express.js
Building a Website with Node.js and Express.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Building a Video Transcriber with Node.js and OpenAI API
Building a Video Transcriber with Node.js and OpenAI API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
TODO List App With Backend (ReactJS + NodeJS) From Scratch
شرکت:
TODO List App With Backend (ReactJS + NodeJS) From Scratch
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Leveling up as node.js developer  – Advanced nodejs 2024
شرکت:
Leveling up as node.js developer – Advanced nodejs 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn the MERN Stack with TypeScript
شرکت:
Learn the MERN Stack with TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
شرکت:
Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲