وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش NodeJS

NodeJS

Node.js یک پلتفرم بر اساس موتور جاوا اسکریپت گوگل V8 است. Node.js برای ساخت سریعتر و مقیاس پذیرتر اپلیکیشن های تحت شبکه می باشد.

Node.js یک پلتفرم سمت سرور است که بر مبنای موتور جاوا اسکریپتی گوگل موسوم به V8 ایجاد شده و به شما امکان می‌دهد که با کمکjavascript برای سمت سرور برنامه بنویسید و فقط یک thread ایجاد کنید و تمام درخواست‌ها را به صورت رویداد (event) مدیریت کنید درست مثل مدیریت eventها در جاوا اسکریپت

Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
شرکت:
Unit Testing for Typescript & NodeJs Developers with Jest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
شرکت:
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build Role-based Authentication using Node.js, JWT, Mongoose
شرکت:
Build Role-based Authentication using Node.js, JWT, Mongoose
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Node.js Essential Training: Web Servers, Tests, and Deployment
Node.js Essential Training: Web Servers, Tests, and Deployment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
MERN Invoice Web App with Docker,NGINX and ReduxToolkit
شرکت:
MERN Invoice Web App with Docker,NGINX and ReduxToolkit
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Azure service bus with Nodejs
شرکت:
Azure service bus with Nodejs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate guide to Node JS
شرکت:
Ultimate guide to Node JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Node.js Streams with Erick Wendel
شرکت:
Mastering Node.js Streams with Erick Wendel
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Deploying React NodeJS app on VPS with Ubuntu 20.04
شرکت:
Deploying React NodeJS app on VPS with Ubuntu 20.04
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Build a Travel Blog App with React and Chakra UI MERN [2023]
شرکت:
Build a Travel Blog App with React and Chakra UI MERN [2023]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
TypeORM for Node.js developers
شرکت:
TypeORM for Node.js developers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
WhatsApp API and Node JS Chatbot Send and receive messages
شرکت:
WhatsApp API and Node JS Chatbot Send and receive messages
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Create Facebook Clone Using MERN Stack
شرکت:
Create Facebook Clone Using MERN Stack
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create E-Commerce Website Using Angular & Nodejs
شرکت:
Create E-Commerce Website Using Angular & Nodejs
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
NPM – Node package manager – Quickstart & Advanced
شرکت:
NPM – Node package manager – Quickstart & Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack with Project
شرکت:
MERN Stack with Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Node.js: Server-side Programming with Node.js: 2-in-1
شرکت:
Node.js: Server-side Programming with Node.js: 2-in-1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Node.js Industry Training for API and Web Development
شرکت:
Node.js Industry Training for API and Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Node.js Authentication APIs with JWT – The Complete Course
شرکت:
Node.js Authentication APIs with JWT – The Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
شرکت:
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Master Express Framework Examples Node.Js – Zero to Advanced
شرکت:
Master Express Framework Examples Node.Js – Zero to Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
شرکت:
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Real-Time  Blogger App – React ,Node ,Socket IO
شرکت:
MERN Stack Real-Time Blogger App – React ,Node ,Socket IO
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱