وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شیمی

Introduction to safety in the chemical & process industries
شرکت:
Introduction to safety in the chemical & process industries
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
How to pass the biochemistry exam at university.
شرکت:
How to pass the biochemistry exam at university.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
GCSE AQA Quantitative Chemistry Complete Course
شرکت:
GCSE AQA Quantitative Chemistry Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Laboratory Notebooks
شرکت:
Laboratory Notebooks
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Introduction to Commercial Operations Process – DoA
شرکت:
Introduction to Commercial Operations Process – DoA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Economics of Power Plants and Power Plant Instrumentation
شرکت:
Economics of Power Plants and Power Plant Instrumentation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Dynamic Simulation Course for Chemical Engineers
شرکت:
Dynamic Simulation Course for Chemical Engineers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Complete Allen-Bradley PLC Programming Zero To Hero-All in 1
شرکت:
Complete Allen-Bradley PLC Programming Zero To Hero-All in 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Pump Hydraulic Calculations for Chemical Process Engineers
شرکت:
Pump Hydraulic Calculations for Chemical Process Engineers
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Crash Course on Nucleic Acid Databases for All
شرکت:
Crash Course on Nucleic Acid Databases for All
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۱
دوره کامل هیدرولیک
شرکت:
دوره کامل هیدرولیک
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
فرایند/مهندسی شیمی – بوت کمپ 2021
شرکت:
فرایند/مهندسی شیمی – بوت کمپ 2021
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 20 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
Aspen Plus V11: راکتورهای شیمیایی
شرکت:
Aspen Plus V11: راکتورهای شیمیایی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
بیوتکنولوژی: تکنیک های ویرایش ژن
شرکت:
بیوتکنولوژی: تکنیک های ویرایش ژن
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۴۰۱