وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شیمی

Pump Hydraulic Calculations for Chemical Process Engineers
شرکت:
Pump Hydraulic Calculations for Chemical Process Engineers
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Compressor Operation for Chemical Process Engineers
شرکت:
Compressor Operation for Chemical Process Engineers
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Crash Course on Nucleic Acid Databases for All
شرکت:
Crash Course on Nucleic Acid Databases for All
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۱
Biochemistry: Introduction to the microscopical world
شرکت:
Biochemistry: Introduction to the microscopical world
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۱
محصولات نفتی: مشخصات تقاضای بازار
شرکت:
محصولات نفتی: مشخصات تقاضای بازار
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
دوره کامل هیدرولیک
شرکت:
دوره کامل هیدرولیک
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
بیوشیمی: اصول اسید آمینه و پروتئین را بیاموزید
شرکت:
بیوشیمی: اصول اسید آمینه و پروتئین را بیاموزید
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۱
فرایند/مهندسی شیمی – بوت کمپ 2021
شرکت:
فرایند/مهندسی شیمی – بوت کمپ 2021
24,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 20 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
Aspen Plus V11: راکتورهای شیمیایی
شرکت:
Aspen Plus V11: راکتورهای شیمیایی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
بیوتکنولوژی: تکنیک های ویرایش ژن
شرکت:
بیوتکنولوژی: تکنیک های ویرایش ژن
مدرس: ,
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
درک جدول تناوبی
شرکت:
درک جدول تناوبی
33,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 28 دقیقه
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
عملیات اصلی واحد در مهندسی شیمی
شرکت:
عملیات اصلی واحد در مهندسی شیمی
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
عملیات واحد در مهندسی شیمی
شرکت:
عملیات واحد در مهندسی شیمی
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۶ بهمن ۱۴۰۰
آموزش استفاده از زبان Python در شیمی
شرکت:
آموزش استفاده از زبان Python در شیمی
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 17 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۰
آموزش فیزیک و شیمی آب
شرکت:
آموزش فیزیک و شیمی آب
مدرس: ,
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 19 دقیقه
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
یادگیری کامل جدول تناوبی
شرکت:
یادگیری کامل جدول تناوبی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ آذر ۱۳۹۸
آموزش بیوشیمی و نحوه عملکرد مولکول ها
شرکت:
آموزش بیوشیمی و نحوه عملکرد مولکول ها
مدرس:
33,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 27 دقیقه
۶ مهر ۱۳۹۸