وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش خدمات مشتریان

IT Service Desk Careers and Certifications
IT Service Desk Careers and Certifications
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Human Resources: Payroll
Human Resources: Payroll
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
The Ultimate Customer Experience Course (3 In 1)
شرکت:
The Ultimate Customer Experience Course (3 In 1)
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Help Desk Essentials: Customer Interaction
شرکت:
Help Desk Essentials: Customer Interaction
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Customer Experience Management – Customer Journey Mapping
شرکت:
Customer Experience Management – Customer Journey Mapping
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Ultimate ServiceNow GRC Course
شرکت:
Ultimate ServiceNow GRC Course
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
ServiceNow ITSM Processes
شرکت:
ServiceNow ITSM Processes
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
IT support for Beginners and students
شرکت:
IT support for Beginners and students
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Preparing for the Helpdesk + Service Desk Interview
شرکت:
Preparing for the Helpdesk + Service Desk Interview
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Your Customer Service Toolbox: Best Practices for Beginners
شرکت:
Your Customer Service Toolbox: Best Practices for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Training for Zendesk Administrators
شرکت:
Training for Zendesk Administrators
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Customer service to engage them and keep them coming back
شرکت:
Customer service to engage them and keep them coming back
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
Customer Service: How to sell more without advertising
شرکت:
Customer Service: How to sell more without advertising
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
یادگیری میز خدمت برای مبتدیان
شرکت:
یادگیری میز خدمت برای مبتدیان
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
اسکریپت نویسی ServiceNow
شرکت:
اسکریپت نویسی ServiceNow
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
مبانی سیستم خدمات
شرکت:
مبانی سیستم خدمات
25,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
اصول گزارش مرکز تماس Avaya
شرکت:
اصول گزارش مرکز تماس Avaya
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
رهبری اجرایی خدمات مشتری
رهبری اجرایی خدمات مشتری
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۴ آبان ۱۴۰۱
خدمات مشتری: ارائه خدمات مؤثر
شرکت:
خدمات مشتری: ارائه خدمات مؤثر
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۱