وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش خدمات مشتریان

Voice of the Customer: Toolkit
شرکت:
Voice of the Customer: Toolkit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ServiceNow GRC: A Comprehensive Guide
شرکت:
ServiceNow GRC: A Comprehensive Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learning ServiceNow (Next Experience UI)
Learning ServiceNow (Next Experience UI)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
IT support and troubleshooting
شرکت:
IT support and troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Customer Experience (CX) Trends
Customer Experience (CX) Trends
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Complete Customer Success Manager (CSM) Course
شرکت:
The Complete Customer Success Manager (CSM) Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Developing actionable competitor reviews
شرکت:
Developing actionable competitor reviews
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Using AI in Customer Service
Using AI in Customer Service
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Social Service in Customer Service
شرکت:
Social Service in Customer Service
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
ChatGPT Tips for the Help Desk
ChatGPT Tips for the Help Desk
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
VeriSM Foundation Certification Training
شرکت:
VeriSM Foundation Certification Training
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
Introduction to Customer Feedback Management
شرکت:
Introduction to Customer Feedback Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Empathy in Customer Service: The Art of Active Listening
شرکت:
Empathy in Customer Service: The Art of Active Listening
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
HR as a Strategic Business Partner
HR as a Strategic Business Partner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Customer Service Excellence: 6-In-1 Customer Service Bundle
شرکت:
Customer Service Excellence: 6-In-1 Customer Service Bundle
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Writing Customer Service Emails
Writing Customer Service Emails
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
ServiceNow Fundamentals for Service Desk Operations
شرکت:
ServiceNow Fundamentals for Service Desk Operations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Quality Standards in Customer Service
Quality Standards in Customer Service
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲