وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Swift

Swift

Swift یک زبان برنامه‌نویسی چند شیوه‌ای و از نوع کامپایلری است که برای توسعهٔ iOS، macOS، watchOS و tvOS توسط شرکت اپل ساخته‌شده‌است. سویفت برای کار با فریمورک‌های Cocoa و Cocoa Touch اپل و تعامل با حجم عظیمی از کدهای Objective-C نوشته شده برای محصولات اپل طراحی شده‌است. سویفت می‌خواهد جلوی خطاهای برنامه‌نویسی را بیشتر بگیرد و امنیت بیشتری نسبت به Objective-C داشته باشد و در عین حال نگارش مختصرتر و کوتاه‌تری داشته باشد. این زبان توسط کامپایلر LLVM که درون برنامهٔ Xcode قرار دارد (و برای لینوکس بصورت برنامهٔ جدا در دسترس است) ساخته می‌شود و سپس از runtime زبان Objective-C بهره می‌برد که اجازه می‌دهد کدهای سویفت کنار کدهای C، C++ و Objective-C در کنار هم در یک برنامه اجرا شود.

UIKit and SwiftUI Integration Essentials: 1 Hour Course
شرکت:
UIKit and SwiftUI Integration Essentials: 1 Hour Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build A BeReal Clone-SwiftUI
شرکت:
Build A BeReal Clone-SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
SwiftUI Navigation API: A 1-Hour Crash Course
شرکت:
SwiftUI Navigation API: A 1-Hour Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Text View in SwiftUI 4
شرکت:
Mastering Text View in SwiftUI 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering iOS App Development with SwiftUI and Databases
شرکت:
Mastering iOS App Development with SwiftUI and Databases
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intro To Ios App Development With Swift
شرکت:
Intro To Ios App Development With Swift
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Frontend SwiftUI development Task Manager App
شرکت:
Frontend SwiftUI development Task Manager App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build Real-Time Chat App with SwiftUI & Firebase
شرکت:
Build Real-Time Chat App with SwiftUI & Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming for Non-Programmers: iOS 16 and Swift 5
Programming for Non-Programmers: iOS 16 and Swift 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn SwiftUI Fundamentals
شرکت:
Learn SwiftUI Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build ChatGPT App for iOS/macOS with SwiftUI in 1 Hour
شرکت:
Build ChatGPT App for iOS/macOS with SwiftUI in 1 Hour
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Flutter – SwiftUI – Jetpack Compose
شرکت:
Flutter – SwiftUI – Jetpack Compose
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
UI and Animations in SwiftUI
شرکت:
UI and Animations in SwiftUI
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Build SwiftUI apps for iOS 16
شرکت:
Build SwiftUI apps for iOS 16
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Build an Expense Tracker App in SwiftUI
شرکت:
Build an Expense Tracker App in SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Build a SwiftUI app for iOS 15, Part 3
شرکت:
Build a SwiftUI app for iOS 15, Part 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Build a Movie Booking App in SwiftUI
شرکت:
Build a Movie Booking App in SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
iOS 16 Swift & SwiftUI – Complete iOS App Development
شرکت:
iOS 16 Swift & SwiftUI – Complete iOS App Development
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 12 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Deep Dive iOS 16  Swift / SwiftUI Programming
شرکت:
Deep Dive iOS 16 Swift / SwiftUI Programming
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Build Instagram to Master SwiftUI and Firestore
شرکت:
Build Instagram to Master SwiftUI and Firestore
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Xcode 14 Essential Training
Xcode 14 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
SwiftUI Essential Training
SwiftUI Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Swift & iOS | WhatsApp Chat | MVVM | Firestore socket
شرکت:
Swift & iOS | WhatsApp Chat | MVVM | Firestore socket
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Create Spotify App Using Swift
شرکت:
Create Spotify App Using Swift
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 18 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱