وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Swift

Swift

Swift یک زبان برنامه‌نویسی چند شیوه‌ای و از نوع کامپایلری است که برای توسعهٔ iOS، macOS، watchOS و tvOS توسط شرکت اپل ساخته‌شده‌است. سویفت برای کار با فریمورک‌های Cocoa و Cocoa Touch اپل و تعامل با حجم عظیمی از کدهای Objective-C نوشته شده برای محصولات اپل طراحی شده‌است. سویفت می‌خواهد جلوی خطاهای برنامه‌نویسی را بیشتر بگیرد و امنیت بیشتری نسبت به Objective-C داشته باشد و در عین حال نگارش مختصرتر و کوتاه‌تری داشته باشد. این زبان توسط کامپایلر LLVM که درون برنامهٔ Xcode قرار دارد (و برای لینوکس بصورت برنامهٔ جدا در دسترس است) ساخته می‌شود و سپس از runtime زبان Objective-C بهره می‌برد که اجازه می‌دهد کدهای سویفت کنار کدهای C، C++ و Objective-C در کنار هم در یک برنامه اجرا شود.

Make SwiftUI Playgrounds Applications
Make SwiftUI Playgrounds Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Make your 1st step into SwiftUI – Basic understanding course
شرکت:
Make your 1st step into SwiftUI – Basic understanding course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Build a Tinder Clone in iOS SwiftUI and Firebase
شرکت:
Build a Tinder Clone in iOS SwiftUI and Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mastering SwiftUI MapKit – The Complete Guide
شرکت:
Mastering SwiftUI MapKit – The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
SwiftUI Instagram 2.0 | Async/Await | Firestore | 2023
شرکت:
SwiftUI Instagram 2.0 | Async/Await | Firestore | 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
Swift Fundamentals: Mastering the Basics with Swift & iOS
شرکت:
Swift Fundamentals: Mastering the Basics with Swift & iOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
Learn SwiftUI 5 & iOS 17 by Building Complete Goals App
شرکت:
Learn SwiftUI 5 & iOS 17 by Building Complete Goals App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
An Algorithmic Approach to Swift Programming
شرکت:
An Algorithmic Approach to Swift Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
SwiftUI Threads Clone | iOS 17 | Firestore | async/await
شرکت:
SwiftUI Threads Clone | iOS 17 | Firestore | async/await
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
SwiftUI Animations iOS 16 – Animate anything with SwiftUI
شرکت:
SwiftUI Animations iOS 16 – Animate anything with SwiftUI
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
iOS Design with Midjourney and Figma
شرکت:
iOS Design with Midjourney and Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Build Beautiful Apps with GPT-4 and Midjourney
شرکت:
Build Beautiful Apps with GPT-4 and Midjourney
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
SwiftUI for iOS and iPadOS – Newbies and Beginners Course
شرکت:
SwiftUI for iOS and iPadOS – Newbies and Beginners Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
PhaseAnimation with PhaseAnimator in Swift UI 5 & iOS 17
شرکت:
PhaseAnimation with PhaseAnimator in Swift UI 5 & iOS 17
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
The Complete SwiftUI & iOS Development Course – 2023
شرکت:
The Complete SwiftUI & iOS Development Course – 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 23 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
SwiftUI for Beginners | E-commerce UI
شرکت:
SwiftUI for Beginners | E-commerce UI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Interactive Image Carousel with ScrollView, Swift UI & iOS17
شرکت:
Interactive Image Carousel with ScrollView, Swift UI & iOS17
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
iCloud Masterclass: A to Z Guide For Apple iCloud
شرکت:
iCloud Masterclass: A to Z Guide For Apple iCloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Natural Language Processing in SwiftUI: By Example
شرکت:
Natural Language Processing in SwiftUI: By Example
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Build YikYakTwitter Clone with SWIFTUI(Firebase Backend)
شرکت:
Build YikYakTwitter Clone with SWIFTUI(Firebase Backend)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
MVVM Design Pattern Using Swift in iOS
شرکت:
MVVM Design Pattern Using Swift in iOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
XCUITest for iOS UI Automation using Swift
شرکت:
XCUITest for iOS UI Automation using Swift
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
TikTok Clone App | iOS 16 & Swift 5 | Firebase | Xcode 14
شرکت:
TikTok Clone App | iOS 16 & Swift 5 | Firebase | Xcode 14
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲