وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Swift

Swift

Swift یک زبان برنامه‌نویسی چند شیوه‌ای و از نوع کامپایلری است که برای توسعهٔ iOS، macOS، watchOS و tvOS توسط شرکت اپل ساخته‌شده‌است. سویفت برای کار با فریمورک‌های Cocoa و Cocoa Touch اپل و تعامل با حجم عظیمی از کدهای Objective-C نوشته شده برای محصولات اپل طراحی شده‌است. سویفت می‌خواهد جلوی خطاهای برنامه‌نویسی را بیشتر بگیرد و امنیت بیشتری نسبت به Objective-C داشته باشد و در عین حال نگارش مختصرتر و کوتاه‌تری داشته باشد. این زبان توسط کامپایلر LLVM که درون برنامهٔ Xcode قرار دارد (و برای لینوکس بصورت برنامهٔ جدا در دسترس است) ساخته می‌شود و سپس از runtime زبان Objective-C بهره می‌برد که اجازه می‌دهد کدهای سویفت کنار کدهای C، C++ و Objective-C در کنار هم در یک برنامه اجرا شود.

Consuming RESTful API in SwiftUI Apps – Mini Course
شرکت:
Consuming RESTful API in SwiftUI Apps – Mini Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
ChatGPT Clone App | OpenAI | iOS17 & Swift5 | Xcode 15
شرکت:
ChatGPT Clone App | OpenAI | iOS17 & Swift5 | Xcode 15
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ChatGPT Clone App | In-App Purchase | Firebase | Swift5 |
شرکت:
ChatGPT Clone App | In-App Purchase | Firebase | Swift5 |
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering SwiftUI & Vision OS: Building Dynamic apps
شرکت:
Mastering SwiftUI & Vision OS: Building Dynamic apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creational Design Patterns in Swift 5
شرکت:
Creational Design Patterns in Swift 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
SwiftUI Airbnb Clone | iOS 17 | Xcode 15
شرکت:
SwiftUI Airbnb Clone | iOS 17 | Xcode 15
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
iOS 17 Development Crash Course: Build iOS apps with SwiftUI
شرکت:
iOS 17 Development Crash Course: Build iOS apps with SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
IOS & ML: Train Machine Learning models for IOS SwiftUI Apps
شرکت:
IOS & ML: Train Machine Learning models for IOS SwiftUI Apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 20 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Swift Language for Beginners
شرکت:
Swift Language for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
GraphQL with iOS and SwiftUI: The Complete Developers Guide
شرکت:
GraphQL with iOS and SwiftUI: The Complete Developers Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Swifty Stack
شرکت:
Swifty Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Build SwiftUI Apps for iOS 17
شرکت:
Build SwiftUI Apps for iOS 17
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Architectural Design Accelerated | Blender 4 Swift Design
شرکت:
Architectural Design Accelerated | Blender 4 Swift Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Cocoacasts.com Image Caching in Swift
شرکت:
Cocoacasts.com Image Caching in Swift
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Swift Design Patterns masterclass
شرکت:
Swift Design Patterns masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Mastering SwiftUI Chat Apps with ChatGPT, SwiftData & TipKit
شرکت:
Mastering SwiftUI Chat Apps with ChatGPT, SwiftData & TipKit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Advanced Guide – ISO 20022 SWIFT MX Messages
شرکت:
Advanced Guide – ISO 20022 SWIFT MX Messages
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
SwiftData – Declarative Data Persistence for SwiftUI
شرکت:
SwiftData – Declarative Data Persistence for SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Make SwiftUI Playgrounds Applications
Make SwiftUI Playgrounds Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Make your 1st step into SwiftUI – Basic understanding course
شرکت:
Make your 1st step into SwiftUI – Basic understanding course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Build a Tinder Clone in iOS SwiftUI and Firebase
شرکت:
Build a Tinder Clone in iOS SwiftUI and Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mastering SwiftUI MapKit – The Complete Guide
شرکت:
Mastering SwiftUI MapKit – The Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
SwiftUI Instagram 2.0 | Async/Await | Firestore | 2023
شرکت:
SwiftUI Instagram 2.0 | Async/Await | Firestore | 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲