وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Redux

Redux

ریداکس در سمت سرور از آن استفاده می شود کتابخانه Redux یک کتابخانه JavaScript متن باز (Open Source) است ریداکس معمولا همراه با کتابخانه های Angular یا React مورد استفاده قرار می گیرید به تنهای کاربرد زیادی ندارد بیشتر در سمت BackEnd کاربرد دارد و توسط برنامه نویس استفاده و پیاده سازی می شود برخی از فریم ورک هایی که شبیه به Redux هستند عبارتند از Preact و Inferno.

مزایای فریم ورک Redux
reducer functions (کاهش فانکشن های برنامه)
قابل اطمینان
کم حجم
قابل ترکیب با React و Angular

Advanced Redux with Redux Toolkit
شرکت:
Advanced Redux with Redux Toolkit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced Redux
شرکت:
Advanced Redux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Web Development MERN Stack + Redux Project, Ecommerce SaaS
شرکت:
Web Development MERN Stack + Redux Project, Ecommerce SaaS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Redux Saga with React: Fast-track Redux Saga intro course
شرکت:
Redux Saga with React: Fast-track Redux Saga intro course
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
React, Typescript, Redux Toolkit etc: Create A Youtube Clone
شرکت:
React, Typescript, Redux Toolkit etc: Create A Youtube Clone
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 9 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
REACT JS Complete 2023 with Redux, Firebase & TypeScript
شرکت:
REACT JS Complete 2023 with Redux, Firebase & TypeScript
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Advanced React and Redux
شرکت:
Advanced React and Redux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
شرکت:
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
React + Redux – The beginner guide. (2023 edition)
شرکت:
React + Redux – The beginner guide. (2023 edition)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
React Redux Tutorial: Redux Basics for Beginners Online Training
شرکت:
React Redux Tutorial: Redux Basics for Beginners Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Redux, React Redux & Redux Toolkit RTK Complete Course 2023
شرکت:
Redux, React Redux & Redux Toolkit RTK Complete Course 2023
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Oversimplified React & Redux for complex applications
شرکت:
Oversimplified React & Redux for complex applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
The Ultimate Redux Course – State Management Library
شرکت:
The Ultimate Redux Course – State Management Library
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
React + Redux – The beginner guide. (2023 edition)
شرکت:
React + Redux – The beginner guide. (2023 edition)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Learning Redux Toolkit
Learning Redux Toolkit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
ساخت بازی های موبایل با Unity, React, Redux
شرکت:
ساخت بازی های موبایل با Unity, React, Redux
45,900 تومان
افزودن به سبد
35 ساعت و 10 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل ReactJS, Redux
شرکت:
کورس یادگیری کامل ReactJS, Redux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ تیر ۱۴۰۱
راهنمای Redux برای مبتدیان
شرکت:
راهنمای Redux برای مبتدیان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
ساخت یک App کپی از React, Redux و TypeScript
شرکت:
ساخت یک App کپی از React, Redux و TypeScript
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱