وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco CCDP

A Complete NDFC Guide
شرکت:
A Complete NDFC Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Cisco ISE
شرکت:
Cisco ISE
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Cisco Meraki MX Deep Dive
شرکت:
Cisco Meraki MX Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
آموزش روتینگ پیشرفته در شبکه های Cisco
شرکت:
آموزش روتینگ پیشرفته در شبکه های Cisco
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۲۴ تیر ۱۴۰۰
فیلم آموزش کامل شبکه و روتینگ و امنیت شبکه
شرکت:
فیلم آموزش کامل شبکه و روتینگ و امنیت شبکه
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
46 ساعت
۱۲ اسفند ۱۳۹۸
آموزش مدیریت شبکه های Cisco
شرکت:
آموزش مدیریت شبکه های Cisco
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Operationalizing Cisco Firepower
شرکت:
فیلم یادگیری Operationalizing Cisco Firepower
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
آموزش توسعه نرم افزارها بوسیله Cisco DevNet
شرکت:
آموزش توسعه نرم افزارها بوسیله Cisco DevNet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
دوره یادگیری کامل Amazon Lightsail
شرکت:
دوره یادگیری کامل Amazon Lightsail
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش کامل Firepower Threat Defense (FTD) Overview
شرکت:
آموزش کامل Firepower Threat Defense (FTD) Overview
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 دقیقه
۲۳ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Firepower Routing and NAT
شرکت:
فیلم یادگیری Firepower Routing and NAT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ تیر ۱۳۹۸
آموزش پیکربندی اولیه Cisco Firepower
شرکت:
آموزش پیکربندی اولیه Cisco Firepower
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ تیر ۱۳۹۸
آموزش کار با امکانات Discovery در سیسکو Firepower
شرکت:
آموزش کار با امکانات Discovery در سیسکو Firepower
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 دقیقه
۲۳ تیر ۱۳۹۸
آموزش کامل کار با Cisco TrustSec
شرکت:
آموزش کامل کار با Cisco TrustSec
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۲۲ تیر ۱۳۹۸
دوره یادگیری Cisco Certified Design Associate (200-310)
شرکت:
دوره یادگیری Cisco Certified Design Associate (200-310)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 22 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دوره یادگیری کامل Cisco IOS Infrastructure Services
شرکت:
دوره یادگیری کامل Cisco IOS Infrastructure Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸