وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS

سرفصل های دوره

Learn React Native, Django, Tailwind CSS, Redux, REST API, Modals, React Navigation, Toast Notifications, EmailJs, S3


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Project creation and NativeWind setup
 • 3. Navigation and Bottom Tab Navigator Setup

 • 2. Building Frontend
 • 1. Icons and Style for Bottom Tab Navigator
 • 2.1 productslist.zip
 • 2. Search Bar and Categories
 • 3.1 assets.rar
 • 3. Display Products and Search Functionality
 • 4. HomeScreen Fixes
 • 5. Navigation to ProductDetailsScreen with Parameters
 • 6. Showing Product Details to the Screen

 • 3. Async Storage
 • 1. Adding Items to Favorites using Async Storage
 • 2. Displaying Items in FavoriteItemsScreen and Deleting from Storage

 • 4. Redux
 • 1. Installing and Setting up Redux
 • 2. Defining Actions and Adding Items to Basket using Redux

 • 5. Cart
 • 1. Shopping Cart Design and Displaying Cart Gif
 • 2. Display Shopping Cart Items
 • 3. Updating Quantity and Total Price
 • 4. Fixing Item Already in Cart and Quantity Below 1
 • 5. Modal and Animation
 • 6. Removing Items from Redux Store and Fixing Items Already Added
 • 7. Fixing Modal and Installing EmailJs
 • 8. Completing EmailJs and Receiving Mails
 • 9. Clearing the Cart Upon Placing an Order

 • 6. Placed Orders
 • 1. Saving Placed Orders into the Async Storage
 • 2. Displaying Placed Orders in the OrderScreen

 • 7. Fixes
 • 1. HomeScreen Network Errors
 • 2. Fixing Phone number in CartScreen

 • 8. Django backend
 • 1. Setting up the Backend Environment and Installing Django
 • 2.1 images.rar
 • 2. Registering Apps and Creating Models
 • 3. Configuration to Store Static Files
 • 4. Switching to Postgres and Adding Items to the Database
 • 5. Setting Up API Routes and Listing Products and Categories

 • 9. Backend x Frontend
 • 1. Connecting the Backend to the Frontend
 • 2. Handling Refresh and Protecting APIs
 • 3. Upload Images to AWS S3 Bucket
 • 4. Hiding Sensible Informations Inside Environment Variables

 • 10. Production
 • 1. Deploy Django App on Render
 • 2. Fixing Environment Variables on Render
 • 3. Deploy Postgres Database on Render and Restore Data through PgAdmin
 • 4. Installing Eas and Generating the APK
 • 5. Fixing Last Bugs and re-Generating the APK

 • 11. Conlusion
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34101
  حجم: 5293 مگابایت
  مدت زمان: 563 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید