وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Stefan Toshkov Zhelyazkov

دانلود و خرید 18 آموزش بدست Stefan Toshkov Zhelyazkov از شرکت هایی مثل Udemy در شاخه هایی از جمله آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و طراحی وب و برنامه نویسی و آموزش Python و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

GSAP Web Development and Animation Mastery
شرکت:
GSAP Web Development and Animation Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Python Game Development Masterclass
شرکت:
Python Game Development Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering Game Development with libGDX
شرکت:
Mastering Game Development with libGDX
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 29 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Mastering Game Development with libGDX
شرکت:
Mastering Game Development with libGDX
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
GSAP Web Development and Animation Mastery
شرکت:
GSAP Web Development and Animation Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Advanced Math for Computer Science Mastery
شرکت:
Advanced Math for Computer Science Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Mastering Web APIs with FastAPI and Flask
شرکت:
Mastering Web APIs with FastAPI and Flask
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Python RestAPI Programming with Flask and Django
شرکت:
Python RestAPI Programming with Flask and Django
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Mastering Web Automation with WebdriverIO
شرکت:
Mastering Web Automation with WebdriverIO
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mastering NIST Risk Management Framework (RMF)
شرکت:
Mastering NIST Risk Management Framework (RMF)
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mastering NIST Cybersecurity Risk Management (CSF)
شرکت:
Mastering NIST Cybersecurity Risk Management (CSF)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Containerization with Docker and Kubernetes Mastery
شرکت:
Containerization with Docker and Kubernetes Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Python Programming: PEP 8, Code Style, and Advance
شرکت:
Python Programming: PEP 8, Code Style, and Advance
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Mastering Web Automation with Playwright and Python
شرکت:
Mastering Web Automation with Playwright and Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 12 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
DALL-E Unleashed: Creative Artistry and AI Transformations
شرکت:
DALL-E Unleashed: Creative Artistry and AI Transformations
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲