وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: ZerotoMastery

Unity Bootcamp 3D Game Development
شرکت:
Unity Bootcamp 3D Game Development
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Complete Cybersecurity Bootcamp
شرکت:
Complete Cybersecurity Bootcamp
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Time Series Forecasting with Python
شرکت:
Time Series Forecasting with Python
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Bash Scripting Learn Shell Scripting
شرکت:
Bash Scripting Learn Shell Scripting
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
AWS Certified Solutions Architect Zero to Mastery
شرکت:
AWS Certified Solutions Architect Zero to Mastery
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲