وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Talk Python

HTMX + Django Modern Python Web Apps, Hold the JavaScript Course
شرکت:
HTMX + Django Modern Python Web Apps, Hold the JavaScript Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Python Web Apps that Fly with CDNs Course
شرکت:
Python Web Apps that Fly with CDNs Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Python 3.11 A Guided Tour Through Code Course
شرکت:
Python 3.11 A Guided Tour Through Code Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Getting started with pytest
شرکت:
Getting started with pytest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Django Getting Started Course
شرکت:
Django Getting Started Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
حرکت از اکسل به پایتون با Pandas
شرکت:
حرکت از اکسل به پایتون با Pandas
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
برنامه نویسی پروژه های مدرن Python
شرکت:
برنامه نویسی پروژه های مدرن Python
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
ساخت برنامه های مدرن پایتون بوسیله Python Flask
شرکت:
ساخت برنامه های مدرن پایتون بوسیله Python Flask
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کدنویسی کامل برنامه های وب بوسیله Fast API
شرکت:
کدنویسی کامل برنامه های وب بوسیله Fast API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری پایتون ویژه مدیران و تصمیم سازان
شرکت:
کورس یادگیری پایتون ویژه مدیران و تصمیم سازان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۷ آذر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی مانند حرفه ای های زبان Python
شرکت:
آموزش کدنویسی مانند حرفه ای های زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
کورس مصور یادگیری زبان Python 3
شرکت:
کورس مصور یادگیری زبان Python 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی MongoDB بوسیله زبان Python
شرکت:
آموزش کدنویسی MongoDB بوسیله زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش کامل کدنویسی بوسیله PyCharm
شرکت:
آموزش کامل کدنویسی بوسیله PyCharm
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش مدیریت Python Dependencies
شرکت:
آموزش مدیریت Python Dependencies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
دوره یادگیری مبانی Ansible
شرکت:
دوره یادگیری مبانی Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری مبانی Ansible
شرکت:
کورس یادگیری مبانی Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش ساخت Restful API ها بوسیله MongoDB, Flask
شرکت:
آموزش ساخت Restful API ها بوسیله MongoDB, Flask
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش تکنیک های کدنویسی Async در زبان Python
شرکت:
آموزش تکنیک های کدنویسی Async در زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹