وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: 365 Careers

دانلود و خرید 25 آموزش بدست 365 Careers از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training و PacktPub در شاخه هایی از جمله آموزش Tableau و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

The Complete Tableau Bootcamp 2024
شرکت:
The Complete Tableau Bootcamp 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 22 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Data Analysis with ChatGPT in Excel
شرکت:
Data Analysis with ChatGPT in Excel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Accounting & Financial Statement Analysis: Complete Training
شرکت:
Accounting & Financial Statement Analysis: Complete Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Intro to Natural Language Processing in Python for AI
شرکت:
Intro to Natural Language Processing in Python for AI
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Customer Behavior Analysis with SQL and Tableau
شرکت:
Customer Behavior Analysis with SQL and Tableau
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Python for Social Media Analytics
شرکت:
Python for Social Media Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
SQL – MySQL for Data Analytics and Business Intelligence
شرکت:
SQL – MySQL for Data Analytics and Business Intelligence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Sign-Up Flow Optimization Analysis with SQL and Tableau
شرکت:
Sign-Up Flow Optimization Analysis with SQL and Tableau
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Microsoft Excel Beginners & Intermediate Excel Training
شرکت:
Microsoft Excel Beginners & Intermediate Excel Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
R Programming for Statistics and Data Science
شرکت:
R Programming for Statistics and Data Science
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Python for Finance: Investment Fundamentals & Data Analytics
شرکت:
Python for Finance: Investment Fundamentals & Data Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Mastering Key Performance Indicators (KPIs)
شرکت:
Mastering Key Performance Indicators (KPIs)
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Blockchain for Business: The New Industrial Revolution
شرکت:
Blockchain for Business: The New Industrial Revolution
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Machine Learning 101 with Scikit-learn and StatsModels
شرکت:
Machine Learning 101 with Scikit-learn and StatsModels
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 14 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Data Analysis in Power BI with ChatGPT
شرکت:
Data Analysis in Power BI with ChatGPT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Advanced SQL for Data Engineering
شرکت:
Advanced SQL for Data Engineering
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Portfolio Management and Optimization in Excel
شرکت:
Portfolio Management and Optimization in Excel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
The Supervised Machine Learning Bootcamp
شرکت:
The Supervised Machine Learning Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
تجزیه و تحلیل مشتری در پایتون 2022
شرکت:
تجزیه و تحلیل مشتری در پایتون 2022
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۱
کورس MBA : درس های تجاری از یک مدیرعامل
شرکت:
کورس MBA : درس های تجاری از یک مدیرعامل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
تست A/B در پایتون
شرکت:
تست A/B در پایتون
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ خرداد ۱۴۰۱