وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Regular Expressions for the Cloud Engineer Deep Dive

سرفصل های دوره

Learn how to read, write, and use regular expressions.


01 Introduction
 • 001 Course Introduction
 • 002 What Are Regular Expressions
 • 003 Tools
 • 003 regex101.txt
 • 003 regexr.txt

 • 02 Basic Pattern Matching
 • 001 Characters
 • 001 customers.txt
 • 002 Digits
 • 002 customers.txt
 • 003 Whitespace
 • 003 customers.txt
 • 004 Unicode
 • 004 Unicode.txt
 • 004 UnicodePlus (Friendly Reference).txt
 • 004 episodelist.txt
 • 004 favoriteepisodedump.txt
 • 005 The Wildcard
 • 006 Amazon Athena Lab.txt
 • 006 BigQuery Lab.txt
 • 006 CloudWatch Logs Insights Lab.txt
 • 006 ElasticSearch Lab.txt
 • 006 Mock Data.txt
 • 006 Regular Expressions in the Wild Search

 • 03 Alternation Boundaries and Quantifiers
 • 001 Location
 • 001 customers.txt
 • 001 customersdb.txt
 • 002 Boundaries
 • 002 customers.txt
 • 003 Alternation
 • 003 customers.txt
 • 004 Quantifiers
 • 004 customers.txt
 • 005 Example Data.txt
 • 005 Regular Expressions in the Wild Data Extraction
 • 005 Serverless Files.txt

 • 04 Classes and Groups
 • 001 Character Classes
 • 001 customers.txt
 • 002 Capturing Groups
 • 002 episodes.txt
 • 003 Named Groups
 • 003 episodes.txt
 • 004 Non-capturing Groups
 • 004 customers.txt
 • 005 Poe Story Doc Example 1.html
 • 005 Poe Story Doc Example 2.html
 • 005 Regular Expressions in the Wild Text Parsing
 • 005 lambda function.zip

 • 05 Lookarounds and Conditionals
 • 001 Lookaheads
 • 001 filelist.txt
 • 002 Lookbehinds
 • 002 filelist.html
 • 003 Conditionals
 • 003 letter.txt
 • 004 Alternative Language Functions.txt
 • 004 Regular Expressions in the Wild Validation
 • 004 lambda function.zip

 • 06 Conclusion
 • 001 Conclusion and Whats Next
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36067
  حجم: 1197 مگابایت
  مدت زمان: 99 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید