وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Frontend Masters

برنامه نویسی Polyglot در زبان های Go, Rust, TypeScript
شرکت:
برنامه نویسی Polyglot در زبان های Go, Rust, TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 2 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
پیدا کردن مشتری به عنوان یک فریلنسر
شرکت:
پیدا کردن مشتری به عنوان یک فریلنسر
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
تسلط بر روند طراحی فرانت اند
شرکت:
تسلط بر روند طراحی فرانت اند
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ تیر ۱۴۰۱
انیمیشن های CSS
شرکت:
انیمیشن های CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲ تیر ۱۴۰۱
کار با Web Component ها
شرکت:
کار با Web Component ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
آموزش بازی سازی برای وب بوسیله Unity
شرکت:
آموزش بازی سازی برای وب بوسیله Unity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
آشنایی با توسعه Kotlin و Android
شرکت:
آشنایی با توسعه Kotlin و Android
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
مباحث سطح متوسط React
شرکت:
مباحث سطح متوسط React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
مبانی تجسم داده ها
شرکت:
مبانی تجسم داده ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
افزایش بهره وری تان به عنوان یک برنامه نویس
شرکت:
افزایش بهره وری تان به عنوان یک برنامه نویس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
طراحی Layot های Responsive بوسیله CSS Grid, Flexbox
شرکت:
طراحی Layot های Responsive بوسیله CSS Grid, Flexbox
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوره مبتدی تا حرفه ای شدن در TypeScript
شرکت:
دوره مبتدی تا حرفه ای شدن در TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوره فول استک TypeScript : شامل Node.js, React, GraphQL
شرکت:
دوره فول استک TypeScript : شامل Node.js, React, GraphQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
Figma برای توسعه دهندگان
شرکت:
Figma برای توسعه دهندگان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
طراحی UX برای وب سایت های پر فروش
شرکت:
طراحی UX برای وب سایت های پر فروش
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
کار با صوت و مصورسازی موزیک ها در وب
شرکت:
کار با صوت و مصورسازی موزیک ها در وب
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
کورس مبانی TypeScript
شرکت:
کورس مبانی TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
اصول Redux (feat React)
شرکت:
اصول Redux (feat React)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
جاوا اسکریپت: قطعات سخت، v2
شرکت:
جاوا اسکریپت: قطعات سخت، v2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
مقدمه ای بر Node.js، v2
شرکت:
مقدمه ای بر Node.js، v2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
دوره یادگیری مباحث متوسط TypeScript
شرکت:
دوره یادگیری مباحث متوسط TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
مباحث متوسط React Native
شرکت:
مباحث متوسط React Native
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰