وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: A Cloud Guru

نمای کلی از AWS
شرکت:
نمای کلی از AWS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
آشنایی با امکانات مدیریت در کلود AWS
شرکت:
آشنایی با امکانات مدیریت در کلود AWS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
آشنایی با مدیر منابع Azure
شرکت:
آشنایی با مدیر منابع Azure
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
تحول کلود : تصویر بزرگ
شرکت:
تحول کلود : تصویر بزرگ
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مبانی لینوکس : همراه با اخذ مدرک LFCA
شرکت:
مبانی لینوکس : همراه با اخذ مدرک LFCA
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
آشنایی با معماری رویداد محور
شرکت:
آشنایی با معماری رویداد محور
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
معمار ابر حرفه ای کلود Google
شرکت:
معمار ابر حرفه ای کلود Google
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
تغییر معماری از Container ها به Serverless
شرکت:
تغییر معماری از Container ها به Serverless
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
سیستم های اطلاعاتی معتبر امنیتی حرفه ای (CISSP)
شرکت:
سیستم های اطلاعاتی معتبر امنیتی حرفه ای (CISSP)
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
متخصص شبکه در کلود Azure : آزمون AZ-700
شرکت:
متخصص شبکه در کلود Azure : آزمون AZ-700
33,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 9 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
Terraform پیشرفته با Azure
شرکت:
Terraform پیشرفته با Azure
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
دوره آماده شدن برای آزمون مهندسی الاستیک
شرکت:
دوره آماده شدن برای آزمون مهندسی الاستیک
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
متخصص امنیت Kubernetes (CKS) 2022
شرکت:
متخصص امنیت Kubernetes (CKS) 2022
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 21 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
دوره بهینه سازی قیمت AWS
شرکت:
دوره بهینه سازی قیمت AWS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ تیر ۱۴۰۱
مهندس DevOps دارای مجوز AWS
شرکت:
مهندس DevOps دارای مجوز AWS
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 29 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
Terraform پیشرفته در گوگل کلود
شرکت:
Terraform پیشرفته در گوگل کلود
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
کورس کدنویسی TensorFlow
شرکت:
کورس کدنویسی TensorFlow
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
یادگیری عمیق MongoDB
شرکت:
یادگیری عمیق MongoDB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
خدمات مهاجرت پایگاه داده AWS (DMS)
شرکت:
خدمات مهاجرت پایگاه داده AWS (DMS)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱