در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows PowerShell and Regular Expressions

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

If you are a PowerShell Pro who needs to know what regular expressions are and how to take advantage of them in PowerShell, then this course is for you. Learn the regex fundamentals, from matching, splitting, replacing, to turning text into objects.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction
 • 1. Version Check
 • 2. Course Scenario and Objectives
 • 3. Lab Setup
 • 4. Resources
 • 5. Module Summary

 • 3. What Is a Regular Expression and Why Should I Care-
 • 1. What Is a Regular Expression-
 • 2. Regular Expression Elements
 • 3. Some Practical Use Cases
 • 4. Floating and Anchoring
 • 5. Demonstration- Designing Regular Expression Patterns
 • 6. Summary

 • 4. Building Regular Expression Commands
 • 1. Regular Expression Operators- Like
 • 2. Regular Expression Operators- Match
 • 3. Managing Case and Drift
 • 4. Using ValidatePattern
 • 5. Using Switch
 • 6. Using Select String
 • 7. Using Select String Context
 • 8. Summary

 • 5. Building Advanced Regular Expression Commands with the Regex Object
 • 01. Meet [Regex]
 • 02. Demonstration- Matching with [Regex]
 • 03. Demonstration- Splitting with [Regex]
 • 04. Demonstration- Splitting String Choices
 • 05. Demonstration- A Practical Splitting
 • 06. Demonstration- Replacing with [Regex]
 • 07. Demonstration- A Practical Replacement Proof of Concept
 • 08. Demonstration- A Practical Replacement
 • 09. Demonstration- Options with [Regex]
 • 10. Summary

 • 6. Parsing with PowerShell and Regular Expressions
 • 1. Optional Matches
 • 2. Named Captures
 • 3. Look Ahead
 • 4. Look Behind
 • 5. Demonstration- Using Optional Captures
 • 6. Demonstration- Using Named Captures
 • 7. Demonstration- Using Look Arounds
 • 8. Demonstration- Scripting with Regular Expressions
 • 9. Summary

 • 7. Discovering More with PowerShell and Regular Expressions
 • 1. The Regular Expression Big Picture
 • 2. Your Next Steps with PowerShell and Regular Expressions
 • 3. Additional Learning Resources
 • 4. Key Course Takeaways