وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Linux Academy

آموزش مدیریت استارت آپ در لینوکس
شرکت:
آموزش مدیریت استارت آپ در لینوکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۱۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش پیکربندی شبکه در Linux
شرکت:
آموزش پیکربندی شبکه در Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش یادگیری پاپت – Puppet
شرکت:
آموزش یادگیری پاپت – Puppet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ تیر ۱۴۰۰
دوره یادگیری دیتا ساینس
شرکت:
دوره یادگیری دیتا ساینس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل AWS Certified Machine Learning: Specialty 2020
شرکت:
کورس یادگیری کامل AWS Certified Machine Learning: Specialty 2020
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 15 دقیقه
۱۶ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل Red Hat Certified System Administrator EX-200
شرکت:
کورس یادگیری کامل Red Hat Certified System Administrator EX-200
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کدنویسی جاوااسکریپت
شرکت:
کورس یادگیری کدنویسی جاوااسکریپت
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کامل کار با DevOps و SRE ها در Google Cloud
شرکت:
آموزش کامل کار با DevOps و SRE ها در Google Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری پیشرفته Elasticsearch 2020
شرکت:
فیلم یادگیری پیشرفته Elasticsearch 2020
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری مبانی EKS
شرکت:
کورس یادگیری مبانی EKS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری DP-100
شرکت:
کورس یادگیری DP-100
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش Deployment بوسیله GitHub Actions
شرکت:
آموزش Deployment بوسیله GitHub Actions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کنترل هزینه ها بر روی کلود Google
شرکت:
آموزش کنترل هزینه ها بر روی کلود Google
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
یادگیری مفاهیم طراحی معماری Azure
شرکت:
یادگیری مفاهیم طراحی معماری Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش ساده تا پیشرفته مدیریت Tomcat
شرکت:
آموزش ساده تا پیشرفته مدیریت Tomcat
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲ شهریور ۱۳۹۹
آموزش پیشرفته SQL
شرکت:
آموزش پیشرفته SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲ شهریور ۱۳۹۹
اموزش سناریو محور LXD LXC Security
شرکت:
اموزش سناریو محور LXD LXC Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲ شهریور ۱۳۹۹
آموزش اجرای OpenShift بر روی کلود Azure
شرکت:
آموزش اجرای OpenShift بر روی کلود Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ شهریور ۱۳۹۹