وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Abdul Hafeez

دانلود و خرید 25 آموزش بدست Abdul Hafeez از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Salesforce و آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و شبکه و سیستم عامل و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Learn Salesforce Tableau CRM & Einstein Discovery Consultant
شرکت:
Learn Salesforce Tableau CRM & Einstein Discovery Consultant
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Master F5 BIG-IP: F5 Loadbalancer, LTM, GTM (F5-CA) Training
شرکت:
Master F5 BIG-IP: F5 Loadbalancer, LTM, GTM (F5-CA) Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Learn Palo Alto Networks PCNSA Certification Essentials
شرکت:
Learn Palo Alto Networks PCNSA Certification Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
ITIL v4 Foundation Essentials for IT Service Excellence
شرکت:
ITIL v4 Foundation Essentials for IT Service Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
IT Auditing Productive Strategies & Skills for Success
شرکت:
IT Auditing Productive Strategies & Skills for Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
ISO 27001 Information Security & Certification Guide
شرکت:
ISO 27001 Information Security & Certification Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
ISO 27001 Information Security & Certification Guide
شرکت:
ISO 27001 Information Security & Certification Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Unlocking BPMN: Business Process Modeling and Notation
شرکت:
Unlocking BPMN: Business Process Modeling and Notation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Professional Agile Leadership PAL I Certification Essentials
شرکت:
Professional Agile Leadership PAL I Certification Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Agile HR Human Resources Essentials || Masterclass ||
شرکت:
Agile HR Human Resources Essentials || Masterclass ||
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
CyberArk Certification: Power of CyberArk with (PAM) (IAM)
شرکت:
CyberArk Certification: Power of CyberArk with (PAM) (IAM)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
CAMS Certification & AML Essentials: Detect Financial Crime
شرکت:
CAMS Certification & AML Essentials: Detect Financial Crime
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Learn APICS CSCP: Certified Supply Chain Professional
شرکت:
Learn APICS CSCP: Certified Supply Chain Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Snowflake Snowpro Core Certification Essential Training
شرکت:
Snowflake Snowpro Core Certification Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Nutanix NCA: Architecting the Future of IT Infrastructure
شرکت:
Nutanix NCA: Architecting the Future of IT Infrastructure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
CIPS L6M8: Master in Procurement & Supply Essential Training
شرکت:
CIPS L6M8: Master in Procurement & Supply Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Master Prince2: A Guide to Project Management Excellence
شرکت:
Master Prince2: A Guide to Project Management Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Essential Training Course (Linux+)
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Essential Training Course (Linux+)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
CompTIA Data+ (DA0-001) Data+ Certification with Proficiency
شرکت:
CompTIA Data+ (DA0-001) Data+ Certification with Proficiency
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Microsoft Sentinel Comprehensive Guide to Cybersecurity
شرکت:
Microsoft Sentinel Comprehensive Guide to Cybersecurity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Product Owner Essential Training || PSPO, SCRUM & Agile ||
شرکت:
Product Owner Essential Training || PSPO, SCRUM & Agile ||
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
ITIL v4 Foundation Course and Guide to IT Service Excellence
شرکت:
ITIL v4 Foundation Course and Guide to IT Service Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
CAPM Certification Essential Course 2023
شرکت:
CAPM Certification Essential Course 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Revenue Cycle Management (RCM) Medical Billing Course |2023|
شرکت:
Revenue Cycle Management (RCM) Medical Billing Course |2023|
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲