وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

IT Auditing Productive Strategies & Skills for Success

سرفصل های دوره

Unlock IT Auditing: Ensure Security, Compliance, & Efficiency in Digital Age, Mastering into IT Auditing Methodologies.


1 - Introduction to IT Auditing
 • 1 - Course Introduction and Overview
 • 2 - What is IT Auditing
 • 3 - Role and Importance of IT Auditors
 • 4 - Types of IT Audits

 • 2 - IT Governance and Risk Management
 • 5 - IT Governance Frameworks
 • 6 - IT Risk Management Principles
 • 7 - IT Controls and Control Frameworks
 • 8 - IT Audit Planning and Risk Assessment

 • 3 - IT General Controls
 • 9 - IT Infrastructure and Operations Control
 • 10 - Logical Access Controls
 • 11 - Change Management Controls
 • 12 - Data Backup and Recovery Controls

 • 4 - Application Controls
 • 13 - Overview of Application Controls
 • 14 - Input Processing and Output Controls
 • 15 - Application Security Controls
 • 16 - Segregation of Duties Controls

 • 5 - IT Audit Process
 • 17 - IT Audit Methodology
 • 18 - IT Audit Planning and Preparation
 • 19 - Fieldwork and Data Gathering
 • 20 - IT Audit Reporting and Followup

 • 6 - Emerging IT Auditing Topics
 • 21 - Cloud Computing and IT Auditing
 • 22 - Cybersecurity and IT Auditing
 • 23 - Big Data and Analytics in IT Auditing
 • 24 - Auditing Artificial Intelligence Systems

 • 7 - IT Audit Tools and Techniques
 • 25 - IT Audit Software and Tools
 • 26 - Data Analytics for IT Auditing
 • 27 - Continuous Auditing and Monitoring
 • 28 - IT Audit Documentation and Workpapers

 • 8 - Professional Ethics and Standards
 • 29 - Code of Ethics for IT Auditors
 • 30 - Professional Standards and Guidelines
 • 31 - Legal and Regulatory Compliance

 • 9 - Career and Professional Development
 • 32 - IT Auditing Career Path and Opportunities
 • 33 - Skills and Certifications for IT Auditors
 • 34 - Continuing Professional Education CPE Requirements
 • 35 - Building a Successful IT Auditing Career

 • 10 - Case Studies and Practical Examples
 • 36 - IT Audit Case Study 1
 • 37 - IT Audit Case Study 2
 • 38 - Best Practices and Lessons Learned

 • 11 - Final Thoughts and Conclusion
 • 39 - Recap and Key Takeaways
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 28988
  حجم: 827 مگابایت
  مدت زمان: 164 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید