وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Revenue Cycle Management (RCM) Medical Billing Course |2023|

سرفصل های دوره

Mastering Revenue Cycle Management RCM: Strategies for Efficiency and Financial Success, Innovations in RCM Practices.


1 - Introduction to Revenue Cycle Management
 • 1 - Course Introduction and Overview
 • 2 - What is Revenue Cycle Management
 • 3 - Importance and Benefits of RCM
 • 4 - Key Concepts and Terminologies in RCM

 • 2 - Revenue Cycle Components
 • 5 - Patient Registration and Scheduling
 • 6 - Insurance Verification and Eligibility
 • 7 - Charge Capture and Documentation
 • 8 - Coding and Documentation Guidelines
 • 9 - Claims Submission and Followup
 • 10 - Payment Posting and Reconciliation
 • 11 - Denial Management and Appeals
 • 12 - Patient Billing and Collections
 • 13 - Financial Reporting and Analysis

 • 3 - RCM Software and Technology
 • 14 - Introduction to RCM Software
 • 15 - Common RCM Software Features and Functions
 • 16 - Selecting the Right RCM Software for Your Organization
 • 17 - Implementation and Training of RCM Software
 • 18 - Best Practices for RCM Software Utilization

 • 4 - Compliance and Regulations
 • 19 - HIPAA and Patient Privacy
 • 20 - Healthcare Fraud and Abuse
 • 21 - Coding and Documentation Compliance
 • 22 - Audits and Compliance Monitoring

 • 5 - Performance Improvement Strategies
 • 23 - Key Performance Indicators KPIs in RCM
 • 24 - Analyzing and Interpreting RCM Metrics
 • 25 - Identifying Bottlenecks and Process Improvement Opportunities
 • 26 - RCM Workflow Optimization
 • 27 - Staff Training and Development in RCM

 • 6 - Emerging Trends and Future of RCM
 • 28 - Telehealth and RCM
 • 29 - Artificial Intelligence and Automation in RCM
 • 30 - Predictive Analytics in Revenue Cycle Management
 • 31 - Evolving Payment Models and RCM
 • 32 - Challenges and Opportunities in the Future of RCM

 • 7 - Case Studies and Practical Exercises
 • 33 - Reallife RCM Case Studies

 • 8 - Conclusion and Final Thoughts
 • 34 - Recap and Summary of Key Concepts
 • 35 - Career Opportunities in RCM
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 16949
  حجم: 852 مگابایت
  مدت زمان: 141 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید