وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Agile HR Human Resources Essentials || Masterclass ||

سرفصل های دوره

Master Agile HR, Unlock Power of Agile in HR Management, Strategies & Tips for Talent Management & Succession Planning.


1 - Introduction to Agile HR
 • 1 - Course Overview and Introduction to Agile HR
 • 2 - Evolution of HR From Traditional to Agile Approaches
 • 3 - Benefits of Implementing Agile HR in Organizations

 • 2 - Agile Principles and Practices
 • 4 - Agile Principles and Values How They Apply to HR
 • 5 - Agile Methodologies Scrum Kanban and Lean
 • 6 - Agile HR Tools and Techniques for Effective Collaboration

 • 3 - Agile Talent Acquisition and Onboarding
 • 7 - Agile Talent Acquisition Strategies and Techniques
 • 8 - Building Agile Recruitment Processes Sourcing Assessments and Interviews
 • 9 - Agile Onboarding Welcoming and Integrating New Hires

 • 4 - Agile Performance Management
 • 10 - Redefining Performance Management in Agile Organizations
 • 11 - Continuous Feedback and Performance Conversations
 • 12 - Agile Goal Setting and OKRs Objectives and Key Results

 • 5 - Agile Learning and Development
 • 13 - Agile Learning Culture and Practices
 • 14 - Designing Agile Learning Programs and Initiatives
 • 15 - Continuous Learning and Skill Development in Agile Teams

 • 6 - Agile Employee Engagement and Retention
 • 16 - Agile Engagement Strategies Empowering and Motivating Employees
 • 17 - Agile Rewards and Recognition Systems
 • 18 - Retaining Agile Talent Career Development and Growth Opportunities

 • 7 - Agile HR Metrics and Analytics
 • 19 - Measuring Agile HR Key Metrics and Analytics
 • 20 - Agile HR Dashboards and Reporting
 • 21 - Using Data to Drive Continuous Improvement in HR Processes

 • 8 - Agile HR Transformation and Implementation
 • 22 - Planning and Leading Agile HR Transformation
 • 23 - Overcoming Challenges and Resistance to Change
 • 24 - Scaling Agile HR Tips for Large Organizations

 • 9 - Case Studies and Best Practices
 • 25 - Lessons Learned and Best Practices from Agile HRImplementations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27498
  حجم: 720 مگابایت
  مدت زمان: 103 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید