وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Sentinel Comprehensive Guide to Cybersecurity

سرفصل های دوره

Microsoft Sentinel: Navigating Cloud-Native Security Excellence, Azure Sentinel Tools, Techniques, & Technologies (2023)


1 - Introduction to Microsoft Sentinel
 • 1 - What is Microsoft Sentinel
 • 2 - Key Features and Benefits of Sentinel
 • 3 - Why Use Sentinel for Security Operations
 • 4 - Understanding CloudNative Security

 • 2 - Architecture and Components
 • 5 - Sentinel Architecture
 • 6 - Data Connectors and Integration
 • 7 - Workspaces and Data Sources
 • 8 - Azure Sentinel Logic Apps
 • 9 - Query Language Overview Kusto Query Language

 • 3 - Data Ingestion and Collection
 • 10 - Configuring Data Connectors
 • 11 - Collecting Security Data from Azure Resources
 • 12 - Collecting Data from OnPremises and MultiCloud Environments
 • 13 - Working with Custom Log Formats

 • 4 - Detection and Alerts
 • 14 - Creating and Managing Detection Rules
 • 15 - Threat Intelligence and Threat Hunting
 • 16 - Analyzing and Investigating Alerts
 • 17 - Customizing Alert Logic and Behavior

 • 5 - Incident Response and Automation
 • 18 - Incident Management and Workflow
 • 19 - Automated Playbooks in Sentinel
 • 20 - Integrating with Azure Logic Apps
 • 21 - Case Management and Reporting

 • 6 - Compliance and Reporting
 • 22 - Compliance and Regulatory Requirements
 • 23 - Generating Compliance Reports
 • 24 - Using Workbooks for Data Visualization

 • 7 - Continuous Improvement and Best Practices
 • 25 - Monitoring and Optimizing Sentinel Performance
 • 26 - Scaling Sentinel for EnterpriseLevel Security
 • 27 - Staying UptoDate with Security Threats
 • 28 - Security Operations Center SOC Integration

 • 8 - Future Trends and Advanced Topics
 • 29 - CloudNative Security Trends
 • 30 - AI and Machine Learning in Security
 • 31 - Advanced Querying andDataAnalysis
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19179
  حجم: 620 مگابایت
  مدت زمان: 95 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید