وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CompTIA Data+ (DA0-001) Data+ Certification with Proficiency

سرفصل های دوره

A Deep Dive into CompTIA Data+ Concepts, Guide to Data Management & Analysis, (DA0-001) Certification Exam Prep & Tips.


1. Introduction to CompTIA Data+
 • 1. What is CompTIA Data+
 • 2. Benefits of Data+ Certification
 • 3. Exam Format and Requirements

 • 2. Data Concepts and Terminology
 • 1. Understanding Data Types
 • 2. Data Storage and Retrieval Concepts
 • 3. Exploring Data Models
 • 4. Data Transformation Techniques

 • 3. Database Design and Implementation
 • 1. Introduction to Database Design
 • 2. Entity-Relationship Diagrams (ERDs)
 • 3. Normalization and Data Integrity
 • 4. Implementing Databases with SQL

 • 4. Data Security and Privacy
 • 1. Importance of Data Security
 • 2. Common Security Threats
 • 3. Access Control and Authentication
 • 4. Data Privacy Regulations

 • 5. Data Analysis and Visualization
 • 1. Introduction to Data Analysis
 • 2. Data Visualization Techniques
 • 3. Tools for Data Analysis and Visualization
 • 4. Interpreting Data Patterns

 • 6. Big Data and Cloud Technologies
 • 1. Overview of Big Data Concepts
 • 2. Cloud Computing Basics
 • 3. Big Data Tools and Frameworks
 • 4. Cloud Data Storage Solutions

 • 7. Data Management and Governance
 • 1. Data Lifecycle Management
 • 2. Data Governance Best Practices
 • 3. Master Data Management
 • 4. Data Quality Assessment

 • 8. Emerging Data Trends
 • 1. Introduction to Machine Learning
 • 2. Artificial Intelligence and Data
 • 3. Internet of Things (IoT) and Data
 • 4. Blockchain and Data Management
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20638
  حجم: 932 مگابایت
  مدت زمان: 113 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید