وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ISO 27001 Information Security & Certification Guide

سرفصل های دوره

Strengthen Business Security: ISO 27001 Implementation & Beyond, ISO 27001 Strategies, Tips, & Continuous Improvement.


1. Introduction to ISO 27001
 • 1. Understanding the Importance of Information Security
 • 2. What is ISO 27001 and its Significance
 • 3. ISO 27001 Certification and Benefits

 • 2. Fundamentals of Information Security
 • 1. Key Concepts and Terminologies
 • 2. Information Security Principles
 • 3. The CIA Triad Confidentiality, Integrity, and Availability
 • 4. Threats, Vulnerabilities, and Risk Management

 • 3. ISO 27001 Requirements and Framework
 • 1. Understanding the ISO 27001 Standard
 • 2. Annex A Controls - An Overview
 • 3. Information Security Policies and Procedures
 • 4. Scope and Context of the ISMS
 • 5. Leadership and Management Commitment

 • 4. ISO 27001 Risk Assessment and Management
 • 1. Conducting an Information Security Risk Assessment
 • 2. Risk Treatment and Mitigation Strategies
 • 3. Risk Monitoring and Review

 • 5. ISO 27001 Implementation Steps
 • 1. Getting Started with ISO 27001 Implementation
 • 2. Establishing the Information Security Management System (ISMS)
 • 3. Documenting and Managing Information Security Controls
 • 4. Training and Awareness Programs for Employees

 • 6. ISO 27001 Auditing and Certification
 • 1. Internal Audits for ISMS
 • 2. Preparing for ISO 27001 Certification
 • 3. Engaging with Certification Bodies

 • 7. Maintaining and Improving the ISMS
 • 1. Monitoring and Measuring ISMS Performance
 • 2. Handling Incidents and Continual Improvement
 • 3. Management Review and the PDCA Cycle

 • 8. ISO 27001 and LegalRegulatory Compliance
 • 1. Mapping ISO 27001 to Other Standards and Regulations
 • 2. GDPR and ISO 27001 Compliance
 • 3. Industry-Specific Compliance Considerations

 • 9. ISO 27001 Best Practices
 • 1. Best Practices for a Successful ISO 27001 Implementation

 • 10. Final Thoughts and Conclusion
 • 1. Recap of Key Concepts and Takeaways
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 28987
  حجم: 792 مگابایت
  مدت زمان: 85 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید