وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: OAK Academy Team

دانلود و خرید 59 آموزش بدست OAK Academy Team از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش SAP و آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و بازاریابی و فروش و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

SAP Netweaver ABAP Developer Edition Installation
شرکت:
SAP Netweaver ABAP Developer Edition Installation
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Spring Framework and Hibernate with ASP.NET MVC Course
شرکت:
Spring Framework and Hibernate with ASP.NET MVC Course
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Kotlin | Android App Development Hands-on Projects Course
شرکت:
Kotlin | Android App Development Hands-on Projects Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 3 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth
شرکت:
JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
CompTIA Cloud Essentials CLO-002 Certification Exam Prep Lab
شرکت:
CompTIA Cloud Essentials CLO-002 Certification Exam Prep Lab
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 9 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Complete Web Application Hacking & Penetration Testing
شرکت:
Complete Web Application Hacking & Penetration Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 2 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Vuex | Vuex with Vue Js Projects to Build Web Application UI
شرکت:
Vuex | Vuex with Vue Js Projects to Build Web Application UI
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Vue & Vuex | Vue Js Front End Web Development with Vuex
شرکت:
Vue & Vuex | Vue Js Front End Web Development with Vuex
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Jetpack Compose & Kotlin & Java for Android App Development
شرکت:
Jetpack Compose & Kotlin & Java for Android App Development
63,400 تومان
افزودن به سبد
39 ساعت و 8 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲