وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Building Deep Learning Applications with Keras

سرفصل های دوره

Keras, a high-level neural networks API, is gaining popularity for its ease of use and versatility. With businesses rapidly moving towards AI solutions, you need an understanding of this valuable tool. In this course, data scientist Isil Berkun introduces you to Keras, highlights integrating it with TensorFlow and Theano backends, and offers practical insights into creating neural networks. Learn how to set up Keras, create neural networks, and use pre-trained models. Find out how to deploy models on platforms like Google Cloud. When you complete this course, you will be able to understand the Keras architecture, design and train deep learning models, and utilize them for real-world applications.


01 - Introduction
 • 01 - Reshaping the world with deep learning
 • 02 - Essential background and knowledge
 • 03 - How to use Codespaces and the exercise files

 • 02 - 1. Understanding Keras
 • 01 - Understanding deep learning and Keras
 • 02 - Neuron as we know it
 • 03 - Exploring the TensorFlow and Theano backends
 • 04 - Distinction between Keras and TensorFlow

 • 03 - 2. Setting up Keras
 • 01 - Keras installation with a TensorFlow backend on Windows

 • 04 - 3. Getting Started with Keras Models
 • 01 - The Train-Test-Evaluate cycle
 • 02 - Introduction to the Keras Sequential API
 • 03 - Data pre-processing for training
 • 04 - Building a model using the Sequential API

 • 05 - 4. Model Training and Performance Analysis
 • 01 - Training models
 • 02 - Model predictions and evaluation
 • 03 - Visualize results and save the model

 • 06 - 5. Leveraging Pre-Trained Models in Keras
 • 01 - Exploring pre-trained models
 • 02 - Image recognition with the ResNet50 model

 • 07 - 6. Tools for Visualization and Assessment
 • 01 - Exporting logs for Keras to TensorFlow
 • 02 - Monitoring training performance with TensorBoard
 • 03 - Visualizing computation graphs with TensorBoard

 • 08 - Conclusion
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36052
  حجم: 284 مگابایت
  مدت زمان: 111 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید